Eseménynaptár

Esemény neve Berkes Judit - PhD értekezésének védésére és nyilvános vitája
Időpont 2019. szeptember 16. 11:00 - 12:00
Kategória Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar
Típus Konferenciák
Helyszín ÚT - 230

MEGHÍVÓ

A Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskolájának Tanácsa ezúton

tisztelettel meghívja Önt
Berkes Judit

okleveles emberi erőforrás tanácsadó

A magyar regionális központok és térségeik gazdasági, munkahelyi-foglalkoztatási,

társadalmi funkciója

című PhD értekezésének védésére és nyilvános vitájára.
A védés és nyilvános vita időpontja és helyszíne:
2019. szeptember 16. hétfő, 11.00
Széchenyi István Egyetem ÚT230-as terem
(9026 Győr, Egyetem tér 1.)

Témavezető: Prof. Dr. Rechnitzer János DSc, egyetemi tanár, iskolavezető, SZE Győr

Dr. Filep Bálint PhD, egyetemi docens, kancellár, SZE Győr
A bírálóbizottság tagjai (a hivatalos bírálókon kívül):
Elnök: Prof. Dr. Róbert Péter CSc, egyetemi tanár, SZE Győr
Tagok: Dr. Mezei Katalin PhD, egyetemi docens, SZE Mosonmagyaróvár

Prof. Dr. Kovács Zoltán DSc, egyetemi tanár, tanszékvezető, Szegedi Tudományegyetem
Földrajzi és Földtudományi Intézet Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék, Szeged
Dr. Lipták Katalin PhD, egyetemi docens, tanszékvezető, Miskolci Egyetem Világ- és
Regionális Gazdaságtan Intézet Munkaerőpiac és Foglalkoztatáspolitikai Intézeti Tanszék,
Miskolc

Titkár: Dr. Keller Veronika PhD, egyetemi docens, SZE Győr
Valamint szavazati joggal az értekezés bírálói:
Dr. habil. Tóth Géza PhD, egyetemi docens, Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Világ- és
Regionális Gazdaságtan Intézet Világgazdaságtan Tanszék, Miskolc
Dr. habil. Csizmadia Zoltán PhD, egyetemi docens, tanszékvezető, dékánhelyettes, SZE Győr
A bizottság tagjai a nyilvános vita kezdési időpontja előtt negyed órával zárt ülést tartanak. A nyilvános vita
lezárását követően a bírálóbizottság ismét zárt ülést tart, majd eredményt hirdet.
A védésen és nyilvános vitán bárki részt vehet, kérdéseket tehet fel a Jelöltnek és véleményt nyilváníthat.
Az értekezés és tézisei megtekinthetők a Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola honlapján
(http://rgdi.sze.hu), a Fokozatszerzési eljárások menüpont alatt.
Megtisztelő jelenlétére feltétlenül számítunk.

Prof. Dr. Rechnitzer János
egyetemi tanár, a Doktori Iskola vezetője

Esemény küldése e-mailben E-mail cím
Esemény importálása saját naptárba letöltés

KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI ÉS
VÍZMÉRNÖKI TANSZÉK

Közlekedésépítési és Vízmérnöki Tanszék Eseménynaptára

Véradás 2021. október 19. 10:00 - 15:00
Hallgatói klubkoncert 2021. október 20.
Kurzuskiírási időszak vége 2021. október 22.
Szenátusi Ülés 2021. október 25. 14:00 - 16:00
Elektronikus ZH nap 2021. október 27. 08:00 - 15:00