Közlekedésépítési Tanszék - A tanszék kutatási projektjei

A tanszék kutatásai:

A közúti biztonság fenntartható javítása Thaiföldön EU-Ázsia közúti Biztonsági Kiválósági Központ létesítésével (Sustainable Improvement of Road Trafic Safety By Establishment of the EU-Asia Road Safety Centre of Excellence in Thailand – RoSCOE)

  • Költségvetés:  21 500 EUR (magyar fél részére)
  • Témavezető (SZE részéről): Prof. Dr. Koren Csaba CSc egyetemi tanár;  +36/96 613 569,  koren@sze.hu

A projekt 2011 májusától 2013 októberéig tartott, finanszírozója az Európai Unió volt. A résztvevők ábécé sorrendben: Asian Institute of Technology, Bangkok, Thaiföld, Bauhaus-University Weimar, Németország (koordinátor), Naresuan University, Phitsanulok, Thaiföld, Prince of Songkla University, Hat Yai, Thaiföld, Széchenyi István University, Győr, Thammasat University, Bangkok, Thaiföld.

A projekt keretében létrejött a megcélzott kiválósági központ Hat Yai városában, a Prince Songkla Egyetemen. Ide került pályázat útján hat ázsiai doktorandusz hallgató (három Thaiföldről, egy-egy Indiából, Mianmarból és Vietnamból). Témáik között a baleseti adatnyilvántartás, a jelzőlámpás csomópontok, a felüljárók, a vasúti kereszteződések biztonságnak javítása és hasonlóak szerepelnek. Mindegyiküknek van egy helybéli témavezetője és egy európai társ-témavezetője. Ez utóbbiak a SZE és a projektet vezető Weimari Bauhaus Egyetem tanárai. A program során konferenciákra, workshop-okra és rövid tanfolyamokra került sor a résztvevő egyetemek oktatói és PhD hallgatói részvételével. Közös publikációk is készültek.

Ausztria - Magyarország határon átnyúló közlekedési modell (Austria - Hungary border crossing transport model)

  • Költségvetés: 139 200 EUR (magyar fél részére)
  • Témavezető (SZE részéről): Prof. Dr. Koren Csaba CSc, egyetemi tanár; +36/96 613 569, koren@sze.hu

A projekt az Ausztria – Magyarország 2007-2013 Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében 2011-2014 között valósul meg. Finanszírozója az Európai Regionális Fejlesztési Alap. Résztevők: Bécsi Műszaki Egyetem (vezető partner), Széchenyi István Egyetem Közlekedésépítési Tanszék és Közlekedési Tanszék

A munka célja a kidolgozás alatt álló Bécs - Alsó Ausztria – Burgenland – Pozsony - Nagyszombat határon átnyúló közlekedési modell a Nyugat-dunántúli régióra  (Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala megyék) kiterjeszteni és ezáltal ezen a területen az infrastruktúra tervezési folyamatait támogatni. A projekt végére elkészül egy integrált, intermodális, határon átnyúló forgalomkeltési és ráterhelési modell, amely Ausztria, Magyarország és Szlovákia határokhoz közeli CENTROPE régióit tartalmazza

Georácsok alkalmazása a vasúti zúzottkőágyazat stabilizálására 

A K+F munka a vasúti felépítmény geometriai viselkedésének kedvező befolyásolására alkalmas új megoldást kíván a gyakorlat számára hasznosítható végeredménnyel létrehozni. A téma a 2011. évben végzett munka folytatása a 2012-2014 között. A pályamérésekhez két kísérleti szakasz is létesült Kelenföld – Budaörs illetve Lébény – Mosonmagyaróvár állomásközben. A kísérleti szakaszok folyamatos geodéziai illetve mérővonatos mérése, a mérések kiértékelése - a többszöri FKG beavatkozás miatt - hosszú időt igényel. Ezzel párhuzamosan laboratóriumi mérések is történnek többszintes nyíróládába épített eltérő felépítésű rétegszerkezetekkel. A munka 2014. évi zárásakor a rétegszerkezetek kialakítási paramétereinek pontos meghatározása válik lehetővé.  

Sínfej károsodási hibák kezelése, karbantartási technológiájuk kidolgozása (Műszaki követelmények meghatározása a gazdaságossági szempontok figyelembevételével)

A MÁV vasútvonalain 2010 nyarán jelent meg tömegesen egy olyan új típusú, veszélyes hiba, amely a sínfejben keletkezik, sűrűn elhelyezkedő hajszálrepedések formájában. Ez a gördülési érintkezési hibák (RCF = Rolling Contact Fatigue) egyik fajtája: a sínfejrepedezettség (ún. Head Check sínhiba).

A jelenség veszélye abban rejlik, hogy a hajszálrepedések mélyen behatolhatnak a sínkeresztmetszetbe és hirtelen fejkitöréshez vagy teljes keresztmetszetű síntörésekhez vezethetnek. Ezért a repedési felületek térbeli geometriája jellemzőinek ismerete rendkívül fontos a forgalombiztonság szempontjából, valamint ez alapján tervezhető a megelőző karbantartás (sínköszörülési munka), amellyel a sín élettartama jelentősen növelhető.

A 2013-14 évekre szóló munka sínmintákon készített CT felvételek segítségével kutatja a repedések térbeli geometriáját. Igyekszik veszélyességüket megítélni, s a kialakulásuk tekintetében összefüggést keresni egyéb jellemzőkkel (sínrendszer fajtája, sínanyag minősége, vágány geometriája, stb.).

KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI ÉS
VÍZMÉRNÖKI TANSZÉK

Közlekedésépítési és Vízmérnöki Tanszék Eseménynaptára

Szenátusi Ülés 2020. március 30. 14:00 - 16:00
Elektronikus ZH nap 2020. április 3. 08:00 - 15:00