Közlekedésépítési Tanszék - A tanszék kutatási projektjei

A tanszék kutatásai:

A közúti biztonság fenntartható javítása Thaiföldön EU-Ázsia közúti Biztonsági Kiválósági Központ létesítésével (Sustainable Improvement of Road Trafic Safety By Establishment of the EU-Asia Road Safety Centre of Excellence in Thailand – RoSCOE)

  • Költségvetés:  21 500 EUR (magyar fél részére)
  • Témavezető (SZE részéről): Prof. Dr. Koren Csaba CSc egyetemi tanár;  +36/96 613 569,  koren@sze.hu

A projekt 2011 májusától 2013 októberéig tartott, finanszírozója az Európai Unió volt. A résztvevők ábécé sorrendben: Asian Institute of Technology, Bangkok, Thaiföld, Bauhaus-University Weimar, Németország (koordinátor), Naresuan University, Phitsanulok, Thaiföld, Prince of Songkla University, Hat Yai, Thaiföld, Széchenyi István University, Győr, Thammasat University, Bangkok, Thaiföld.

A projekt keretében létrejött a megcélzott kiválósági központ Hat Yai városában, a Prince Songkla Egyetemen. Ide került pályázat útján hat ázsiai doktorandusz hallgató (három Thaiföldről, egy-egy Indiából, Mianmarból és Vietnamból). Témáik között a baleseti adatnyilvántartás, a jelzőlámpás csomópontok, a felüljárók, a vasúti kereszteződések biztonságnak javítása és hasonlóak szerepelnek. Mindegyiküknek van egy helybéli témavezetője és egy európai társ-témavezetője. Ez utóbbiak a SZE és a projektet vezető Weimari Bauhaus Egyetem tanárai. A program során konferenciákra, workshop-okra és rövid tanfolyamokra került sor a résztvevő egyetemek oktatói és PhD hallgatói részvételével. Közös publikációk is készültek.

Ausztria - Magyarország határon átnyúló közlekedési modell (Austria - Hungary border crossing transport model)

  • Költségvetés: 139 200 EUR (magyar fél részére)
  • Témavezető (SZE részéről): Prof. Dr. Koren Csaba CSc, egyetemi tanár; +36/96 613 569, koren@sze.hu

A projekt az Ausztria – Magyarország 2007-2013 Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében 2011-2014 között valósul meg. Finanszírozója az Európai Regionális Fejlesztési Alap. Résztevők: Bécsi Műszaki Egyetem (vezető partner), Széchenyi István Egyetem Közlekedésépítési Tanszék és Közlekedési Tanszék

A munka célja a kidolgozás alatt álló Bécs - Alsó Ausztria – Burgenland – Pozsony - Nagyszombat határon átnyúló közlekedési modell a Nyugat-dunántúli régióra  (Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala megyék) kiterjeszteni és ezáltal ezen a területen az infrastruktúra tervezési folyamatait támogatni. A projekt végére elkészül egy integrált, intermodális, határon átnyúló forgalomkeltési és ráterhelési modell, amely Ausztria, Magyarország és Szlovákia határokhoz közeli CENTROPE régióit tartalmazza

Georácsok alkalmazása a vasúti zúzottkőágyazat stabilizálására 

A K+F munka a vasúti felépítmény geometriai viselkedésének kedvező befolyásolására alkalmas új megoldást kíván a gyakorlat számára hasznosítható végeredménnyel létrehozni. A téma a 2011. évben végzett munka folytatása a 2012-2014 között. A pályamérésekhez két kísérleti szakasz is létesült Kelenföld – Budaörs illetve Lébény – Mosonmagyaróvár állomásközben. A kísérleti szakaszok folyamatos geodéziai illetve mérővonatos mérése, a mérések kiértékelése - a többszöri FKG beavatkozás miatt - hosszú időt igényel. Ezzel párhuzamosan laboratóriumi mérések is történnek többszintes nyíróládába épített eltérő felépítésű rétegszerkezetekkel. A munka 2014. évi zárásakor a rétegszerkezetek kialakítási paramétereinek pontos meghatározása válik lehetővé.  

Sínfej károsodási hibák kezelése, karbantartási technológiájuk kidolgozása (Műszaki követelmények meghatározása a gazdaságossági szempontok figyelembevételével)

A MÁV vasútvonalain 2010 nyarán jelent meg tömegesen egy olyan új típusú, veszélyes hiba, amely a sínfejben keletkezik, sűrűn elhelyezkedő hajszálrepedések formájában. Ez a gördülési érintkezési hibák (RCF = Rolling Contact Fatigue) egyik fajtája: a sínfejrepedezettség (ún. Head Check sínhiba).

A jelenség veszélye abban rejlik, hogy a hajszálrepedések mélyen behatolhatnak a sínkeresztmetszetbe és hirtelen fejkitöréshez vagy teljes keresztmetszetű síntörésekhez vezethetnek. Ezért a repedési felületek térbeli geometriája jellemzőinek ismerete rendkívül fontos a forgalombiztonság szempontjából, valamint ez alapján tervezhető a megelőző karbantartás (sínköszörülési munka), amellyel a sín élettartama jelentősen növelhető.

A 2013-14 évekre szóló munka sínmintákon készített CT felvételek segítségével kutatja a repedések térbeli geometriáját. Igyekszik veszélyességüket megítélni, s a kialakulásuk tekintetében összefüggést keresni egyéb jellemzőkkel (sínrendszer fajtája, sínanyag minősége, vágány geometriája, stb.).

KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI ÉS
VÍZMÉRNÖKI TANSZÉK

Közlekedésépítési és Vízmérnöki Tanszék Eseménynaptára

Vizsgaidőszak kezdete 2019. december 16.
Szenátusi Ülés 2019. december 16. 14:00 - 16:00
Téli ünnepi nyitvatartási rend 2019. december 21. - 2020. január 1.
Munkaszüneti nap (Karácsony) 2019. december 25. - 2019. december 26.