A településmérnöki szakon megvédett diplomamunkák

 


A településmérnöki szakon megvédett diplomamunkák (egyetemi képzés), 2014. január

Név Diplomamunka címe Belső konzulens Külső konzulens Bíráló
Májer Eszter Petra Az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál hatása Győr városára Dr. Koren Csaba Dr. Filep Bálint, SZE, Kautz Kar Szakonyi Petra

 


A településmérnöki szakon megvédett diplomamunkák (egyetemi képzés), 2013. július

Név Diplomamunka címe Belső konzulens Külső konzulens Bíráló
Pesti Bálint A terület-felhasználástól függő biológiai aktivitás-érték meghatározásának elősegítése térinformatikai módszerekkel Dr. Németh Iván Dr. Tóvári Dániel, Navteq Kozmon Kinga

 


A településmérnöki szakon megvédett diplomamunkák (főiskolai képzés), 2012. január

Név Diplomamunka címe Belső konzulens Külső konzulens
Hegyesi Aranka Szeghalom története, szerkezeti kialakulása és a Siamy család adománya Dimény Gábor, Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal -

 


A településmérnöki szakon megvédett diplomamunkák (főiskolai képzés), 2011. január

Név Diplomamunka címe Belső konzulens Külső konzulens
Dienes Lóránt Győr Sziget városrész parkolási helyzetének fejlesztése Dr. Makó Emese Bogár Zsolt, Hidro-Plan Kft.

 


A településmérnöki szakon megvédett diplomamunkák (főiskolai képzés), 2010. július

Név Diplomamunka címe Belső konzulens Külső konzulens
Forró Nóra A 110. sz. főút műszaki kérdései és a települések életkörülményére gyakorolt hatásai Dr. Makó Emese Németh Mónika, Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., Budapest
Körtvélyessy Anett A kerékpáros közlekedést elősegítő intézkedések Győr területén Dr. Makó Emese Szakonyi Petra, Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Németh Anita Győrújfalu településfejlesztési koncepciója Dr. Petőcz Mária Bognár József, Polgármesteri Hivatal Győrújfalu
Németh László A 85.sz. főút Csorna keleti fejlesztési területre eső szakaszának rehabilitációja, valamint az iparterületet kiszolgáló utak hálózatának tanulmányterve Dr. Koren Csaba Nagyné Molnár Ildikó, Polgármesteri Hivatal Csorna

 


A településmérnöki szakon megvédett diplomamunkák (egyetemi képzés), 2010. július

Név Diplomamunka címe Belső konzulens Külső konzulens
Bódai Zsuzsanna Város vagy lakópark - lakóparkok a városi szövetben Dr. Németh Iván Mezei László, Mezei Építész Műhely Tervező és Szolgáltató Bt.
Németh Zoltán Mór (és kistérsége) turizmus- és borászatfejlesztési lehetőségeinek vizsgálata; az egyes fejlesztések akcióterületeinek kijelölése, elemzése Dr. Németh Iván Szentpály László, Mór Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Pál Mónika Herend rendezési tervében rejlő lehetőségek feltárása és a fejlesztés irányainak felülvizsgálata Dr. Németh Iván Ablóczyné Ábrahám Gabriella, Zirc Polgármesteri Hivatal
Sipos Ottó Energiatakarékos lakóterület tervezése Pinnyéden Dr. Németh Iván Sipos Gergely okl. építészmérnök
Vági Károly Intézményellátás kérdései Ajkán, hatékonyságának vizsgálata és a hatékonyabb működés kialakításának lehetőségei Dr. Németh Iván Szőke Melinda, Ajka Város Önkormányzata, Önkormányzati és Humánszolgálati Iroda

 


A településmérnöki szakon megvédett diplomamunkák (egyetemi kiegészítő képzés), 2010. július

Név Diplomamunka címe Belső konzulens Külső konzulens
Gergely Péter Debrecen belvárosában "Bika-tömb" rehabilitációs javaslata Dr. Németh Iván Gábor István
Kőszeghy Csanád Ábel Munkahelyteremtő lakásépítés kistelepülések kialakult településstruktúrájában Dr. Németh Iván Gábor István

 


A településmérnöki szakon megvédett diplomamunkák (főiskolai képzés), 2010. január

Név Diplomamunka címe Belső konzulens Külső konzulens
Ugróczi Katalin Kajárpéc és a környező települések együttműködési lehetőségei dr. Petőcz Mária  

 


A településmérnöki szakon megvédett diplomamunkák (főiskolai képzés), 2009. július

Név Diplomamunka címe Belső konzulens Külső konzulens
Bognár Veronika Kunsziget község idegenforgalmának fejlesztése a településrendezési terv eszközeivel Dr. Petőcz Mária Lendvai Ivánné, Polgármesteri Hivatal, Kunsziget
Borsi Viktória Ady-város forgalomtechnikai felülvizsgálata Hausel István Prédl Antal, Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete
Ferenczi Dóra Az idegenforgalom és az infrastrukturális fejlesztések kapcsolata Veszprém példáján Dr. Petőcz Mária Schmidt István, Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Hardi Csaba Ajkai kistérség kerékpárúthálózata Dr. Makó Emese Danyi József, Magyar Közút Kht. Veszprém megyei igazgatósága
Horváth Ildikó Zita Vasszécseny településfejlesztési koncepciója Dr. Petőcz Mária Krukics Gábor, Vasszécseny Község Önkormányzata
Jakál Adrienn Fertőd településfejlesztési koncepciója Dr. Petőcz Mária Dr. Ambrus András, Fertő-Hanság Nemzeti Park
Kovács Bálint Sárvár várost elkerülő útszakaszok hatásvizsgálata Dr. Makó Emese Tóthné Temesi Kinga, Nyugat-dunántúli Regonális Közlekedésszervezési Iroda
Kovács Gábor Multifunkcionális központ kialakítása Mezőszilason Dr. Koren Csaba Oszláncziné Szentpéteri Heléna, PERBO Multikomfort Kft.
Kristóf Norbert Lakótelepek, lakóparkok gépjármű parkolási problémái és azok megoldása Tatabánya-Óvárosban Dr. Makó Emese Kókány Attila, Membrán Mérnöki Kft., Tatabánya
Nagy Gábor A személygépkocsi ellátottság területi összefüggései Dr. Koren Csaba Dr. Csizmadia Zoltán, MTA RKK
Pankhardt Dezső Építmények bontásából származó beton és meddőhányóból származó hulladékok adalékanyagként való újrahasznosítása Dr. Molnár Viktor Dr. Salem G. Nehme egyetemi docens, BME
Rosta Krisztina A szélerőművek telepítése táj, települési és természetvédelmi szempontjai Dr. Tóth Péter Zelenák Adrián, Hárskúti Agro Kft.
Szabó Gábor Bana településfejlesztési koncepciója Hausel István Kovács Erzsébet nyugdíjas jegyző
Szaló Katalin Integrált kistérségi stratégia elkészítése a pannonhalmi kistérségre Dr. Petőcz Mária Kett Adrienn, településmérnök
Szántói Imre Sümeg város fejlesztési koncepciójának felülvizsgálata az Új Magyarország Fejlesztési Terv figyelembevételével Dr. Koren Csaba Rédey Ferenc építőmérnök, Sümeg önkormányzat

 


A településmérnöki szakon megvédett diplomamunkák (egyetemi képzés), 2009. július

Név Diplomamunka címe Belső konzulens Külső konzulens
Jóna László A városrészek jelentősége a településtervezésben Győr-Nádorváros példájával Kottmayer Tibor Keresztes Sándor, Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal
Madarász Nikolett Nyúli Sárkánylyuk vízmosásrendszer rekronstrukciójának lehetőségei Koch Róbert Schmiedt Henrik polgármester, Nyúl község Polgármesteri Hivatala
Otoltics Anita Ibolya Új funkciók megjelenése Győr parkjaiban Dr. Petőcz Mária Móroczné Kis Nikolett, Győri Kommunális Szolgáltató Kft., Rozsos Katalin, magántervező
Szekeres Tímea Melinda Új Tisza-híd hatása Szolnok közlekedéshálózatára és településszerkezetére Dr. Koren Csaba Dr. Szinyei Béla

 


A településmérnöki szakon megvédett diplomamunkák (egyetemi kiegészítő képzés), 2009. július

Név Diplomamunka címe Belső konzulens Külső konzulens
Szandi Tímea Budaörs város településközpont rehabilitációja Dr. Németh Iván Hudecz István, Trilit Kft.
Vachtler Erik Településrendezési terv születése egy helyi önkormányzati képviselő szemszögéből Dr. Németh Iván Albóciné Á. Gabriella, Zirc város Polgármesteri Hivatala

 


A településmérnöki szakon megvédett diplomamunkák (főiskolai képzés), 2009. január

Név Diplomamunka címe Belső konzulens Külső konzulens
Hajdu András Fejlesztési lehetőségek a Normafán a fenntartható fejlődés tükrében Dr. Petőcz Mária Kara László, RADIUS B+J Kft.
Molnár Katalin A békéscsabai és a győri kistérségi társulás működésének elemzése Dr. Koren Csaba Juhász Attila, Békés megyei Önkormányzat
Tóth Balázs Új településfejlesztési projektek Nyúlon Hausel István Schmiedt Henrik, Polgármesteri Hivatal Nyúl
Gaál Szilárd Győr Újváros településfejlesztési koncepciója Hausel István Dr. Németh Iván

 


A településmérnöki szakon megvédett diplomamunkák (egyetemi kiegészítő képzés), 2009. január

Név Diplomamunka címe Belső konzulens Külső konzulens
Bak Gabriella Másfajta szabályozási módszerek Nyíregyháza települési örökségének megóvására, ennek bemutatása egy kiválasztott területen  Dr. Németh Iván Viczián Csaba János, Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok centruma
Németh Ida A Győri Ipari Park telítődése, lehetséges új ipari park helyszínek Dr. Németh Iván Balogh László GIP, Németh Gyula Talent-Plan KFt.
Révay Ferenc A szombathelyi belső körút - Pázmány Péter körút és Vasút utca közötti szakasz - teljessé tételélnek megvalósíthatósági terve Tóth Gábor Kutnyánszki László, Szombathely Polgármesteri Hivatal
Titrik Ádám Győr közlekedési rendszerének rendszerszemléletű vizsgálata a közlekedésbiztonság szem előtt tartásával Dr. Nagy Vince Dr. Kugler Lajos, MTESz GyMS megyei szervezete
Vaszkó Péter Nagyméretű tehergépjárművek útvonalainak szűkítési lehetőségei Győr város területén Dr. Németh Iván Prédl Antal, Győr MJV Útkezelő szervezete

 


A településmérnöki szakon megvédett diplomamunkák (főiskolai képzés), 2008. július

Név Diplomamunka címe Belső konzulens Külső konzulens
Dancsecs Roland A Nyugat-dunántúli Regionális Operatív Program tervezési folyamatának elemzése Dr. Koren Csaba Dr. Lados Mihály, MTA RKK - NYUTI
Dohovics Szilvia Győr, Kiskút környéke rendezési tervének módosítása, beépítési javaslat Hausel István Révi Zsolt, Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Farkas Gyula Közútkezelés feladatainak elemzése Oroszlány város példáján Dr. Petőcz Mária Óvári László, Remondis Oroszlány Zrt.
Horváth Márta Az idegenforgalom és az infrastrukturális fejlesztések kapcsolata Hévízen Dr. Petőcz Mária Dr. Nagy Róza, Hévíz Gyógyfürdő és Szent András Reumakórház
Kígyós István Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (2007-2013) hatásai Hajdúszoboszló településfejlesztési koncepciójára Dr. Koren Csaba Szilágyiné Pál Gyöngyi, Hajdúszoboszló Polgármesteri Hivatal
Kocsi Tímea Borszörcsök közlekedési kapcsolatainak javítása, és annak hatásai a településre Hausel István Szarka Gyula, Kolontár, Pusztamiske, Borszörcsök Községek Körjegyzősége
Mizó Tímea Orosházát elkerülő 47-es számú főút építésének műszaki kérdései és a település életkörülményére gyakorolt hatásai Tóth Gábor Lakner Pál, Magyar Közút Kht., Békés Megyei Területi Igazgatóság
Pék Andrea A Kossuth tér revitalizációja Tatán Dr. Petőcz Mária Pengő Júlianna, Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal
Rajki Balázs Marcalvárosi utasterminál tervezése Hausel István Dr. Németh Iván
Sopronyi László Az Alsó-Szigetközi Önkormányzatok Térségfejlesztési Társulás működésének elemzése Dr. Koren Csaba Babos Attila, Alsó-Szigetközi ÖTT
Sulyok Krisztina Gazdasági szerkezetváltás és hatása Ajka városra Dr. Koren Csaba Dr. Mayer István, Új-Atlantisz Ipari Park
Szölgyémi Brigitta Dorog város környezetvédelmi programjának értékelése Dr. Szalay Zoltán Szeiler Viktor, Dorog Város Polgármesteri Hivatala
Takács Zsuzsanna Faluközpont kialakításának igényei és lehetőségei Abdán Tóth Gábor Pekkerné Szabó Piroska, Regioplan Kft.
Tóth Kornélia Forgalomcsillapítás tervezése Balatonalmádiban Tóth Gábor Danyi József, Magyar Közút Kht. Veszprém Megyei Igazgatóság
Tóth Krisztián Az ajkai Ipari Park kialakulása és fejlesztése Dr. Koren Csaba Fábián Zoltán, Ajka Városi Önkormányzat

 


A településmérnöki szakon megvédett diplomamunkák (egyetemi képzés), 2008. július

Név Diplomamunka címe Belső konzulens Külső konzulens
Ipkovics Tímea A Pannonhalmi és a Kőszegi kistérség területfejlesztési pályázatai Dr. Petőcz Mária Kett Adrienn
Páll Richárd Autómentes övezet kialakítása Szombathelyen Dr. Koren Csaba Kutnyánszky László, Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Szabó Lilla Települések fejlettségének vizsgálata klaszterelemzéssel Dr. Koren Csaba Csizmadia Zoltán, MTA RKK - NYUTI

 


A településmérnöki szakon megvédett diplomamunkák (egyetemi kiegészítő képzés), 2008. július

Név Diplomamunka címe Belső konzulens Külső konzulens
Antyipenkó Balázs Közterületek fenntartása és hasznosítása Budapesten Dr. Petőcz Mária dr. Nagy Béla vezető tervező, Mű-Hely Zrt.
Budai Márta A Monostori erőd és Komárom város infrastrukturális fejlesztésének kapcsolata Dr. Petőcz Mária Varga István, Monostori Erőd Hadkultúra Központ
Dancs-Domonkos Mariann Az építéshatósági munka vizsgálata, fejlesztésének lehetőségei Dr. Koren Csaba Stipkovits Tamás, Győr Megyei Jogú város Önkormányzat
Kozmáné Vadász Viktória Falumegújítási törekvések Magyarországon, azaz a kistelepülések fejlesztésének lehetséges módjai Dr. Szörényiné Dr. Kukorelli Irén Pengő Júlianna, Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal
Németh Eszter Nyúl község idegenforgalmának fejlesztése a településrendezési terv eszközeivel Dr. Németh Iván Németh Gyula, Talent-Plan Kft.
Pappné Kett Adrienn A területi tervezés hiányzó láncszeme (rendezési terv szükségszerűsége kistérségi szinten) Dr. Koren Csaba Hegedüsné Mészáros Nóra területfejlesztési és közbeszerzési tanácsadó
Szakál Annamária A komárnói termálfürdő infrastrukturális és rekreációs fejlesztése Dr. Petőcz Mária Ing. Arch. Bese Katalin vezető építész, Polgármesteri Hivatal, Komárno
Szeredi Gábor Oroszlány-Ófalu: települési értékvédelem, az épített örökség védelme Kottmayer Tibor Dimény Gábor Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Állami Főépítészi Iroda

 


A településmérnöki szakon megvédett diplomamunkák (főiskolai képzés), 2008. január

Név Diplomamunka címe Belső konzulens Külső konzulens
Bugár Anita Csorna Város Önkormányzat városfejlesztési koncepciójának elemzése (2002-2006) Dr. Petőcz Mária Gorzás Zoltán, Csorna Polgármesteri Hivatala
Dömötör Szilárd A környezetbarát közlekedési módok használatának akadályai és megoldásai Győr városában Dr. Koren Csaba Prédl Antal, Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete
Hegedűs Éva Győri közterületek és zöldterületek fenntartása és hasznosítása Dr. Petőcz Mária Fülke Péter, Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Hóbor László Hogyan válhat várossá Jánosháza? Dr. Koren Csaba Kovács Tibor, Jánosháza polgármesteri Hivatala
Horváth Brigitta A győri turizmus közlekedési infrastruktúrájának fenntartható fejlesztése Dr. Petőcz Mária Szakonyi Petra, Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Kocsis Anett Győrújbarát településfejlesztési koncepciója Hausel István Juhászné Árpási Irma, Győrújbarát Polgármesteri Hivatala
Mikliczné Horváth Judit Önkormányzati szolgáltató negyed Győrben Dr. Petőcz Mária Németh Gergely Zoltán, Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal
Szabados Tamás Pápa Fő tér forgalomcsökkentésének esetleges forgalom alóli mentesítésének megoldásai és hatásainak vizsgálata Tóth Gábor Németh Tamás, Pápa Polgármesteri Hivatal
Tamás Éva Rehabilitációs intézkedési javaslat Győr Újvárosban Dr. Németh Iván Fábián Edit, Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Telek Diána Gyógyhelyfejlesztési lehetőségek Győr, Sziget - Újváros rehabilitációja során Dr. Németh Iván Pekkerné Szabó Piroska, Regioplan Kft.
Tomek Erika Az ipolymenti térség hatékony és gazdaságos vízellátása hosszútávra Koch Edina Vastag Ferenc, Duna Menti Regionális Vízművek Zrt.

 


A településmérnöki szakon megvédett diplomamunkák (főiskolai képzés), 2007. július

Név Diplomamunka címe Belső konzulens Külső konzulens
Axnix Anita Kapuvár fejlesztési koncepciója Dr. Koren Csaba Koloszár Andrea, Kapuvár Önkormányzati Hivatal
Bártfai Gabriella Éva Márkó településfejlsztési koncepciója Dr. Koren Csaba Németh Ida, Talent-Plan Kft., Győr
Czverencz Adrienn Győr-Zirc vasútvonal átalakítása turisztikai használatra Dr. Kiss Ferenc Kovárczi Attila, MÁV Zrt.
Cserpákné Kocsis Anett A közműellátottság változása Győr-Moson-Sopron megye településein 1995 és 2005 között Dr. Koren Csaba Csizmadia Zoltán, MTA RKK
Dukkon Renáta Gyömöre településfejlesztési koncepciója Hausel István Szakács Krisztián, Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulása
Emődi Sándorné A "glokális" közlekedés lehetőségei Tapolcán Dr. Koren Csaba Macsinka Klára
Fagyas Gergely Diósjenő településfejlesztési koncepciója Hausel István Philipp Frigyes, Vác Polgármesteri Hivatala
Fazekas Éva A székesfehérvári Sóstó kiemelt jelentőségű természeti terület rehabilitációja, fejlesztése Dr. Petőcz Mária Banizs Károly
Gaál Orsolya Zsuzsanna Vállalkozások letelepedésének szempontjai Tatabányán Dr. Koren Csaba Ádám Róbert, Észak-dunántúli Vízmű Zrt., Tatabánya
Ikker Ildikó A tatabányai ipari park megközelíthetőségének biztonságosabbá tétele Tóth Gábor Walcz László, Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Jutasi Gábor Győri zöldterületek fenntartásának fejlesztése Dr. Petőcz Mária Marczali Imre, Győri Kommunális Szolgáltató Kft.
Kovács Ferenc Pál Bük településfejlesztési koncepciója Hausel István Markó Tamás, Bük Polgármesteri Hivatala
Kovács László Pétervására településfejlesztési koncepciója Hausel István Usák Tibor, Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kucsorka Gyöngyi Seregélyest elkerülő útszakaszok műszaki kérdései és hatásai Tóth Gábor Gőcze Zoltán, Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-dunántúli Igazgatósága
Laki Veronika Tényő településfejlesztési koncepciója Hausel István Horváth Orsolya, Tényő Községi Önkormányzata
Lehr Péter Tamási településfejlesztési koncepciója Hausel István Bacsa Gyula, Tamási Polgármesteri Hivatala
Márfi István Közterületek fenntartása és hasznosítása Zalaegerszegen Dr. Petőcz Mária Horváth Zsuzsanna, Városgazdálkodási Kft., Zalaegerszeg
Mátyás Attila Hagyományos városközpont és a modern intermodális városközpont közötti kapcsolatok vizsgálata Kispest esetében Hausel István Gyulai István
Mázi Edina Veszprémvarsány fejlesztési koncepciója Hausel István Gyimesiné Bogár Enikő, Veszprémvarsány Községháza, Körjegyzőség
Németh Katalin Pannonhalma város fejlesztési koncepciója Hausel István Pongrácz László, Pannonhalma Város Polgármesteri Hivatala
Ocskai Balázs Térinformatikai rendszer bevezetése az önkormányzati munkába Dr. Ottófi Rudolf Tóth Béla, Constructor Kft., Győr
Papp Edina Mórichida településfejlesztési koncepciója Hausel István Szakács Krisztián, Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulása
Sebesi Imre Környezetbarát közlekedési módok használatának adályai és megoldásai Szombathelyen Dr. Koren Csaba Pénzes László, Magyar Közút Kht. Vas Megyei Igazgatóság
Strihovanyecz Ildikó Közterületek fenntartása és hasznosítása Aszódon Dr. Petőcz Mária Kalasziné Pálinkás Csilla, Aszód Polgármesteri Hivatala
Szél Dávid Kőszeg város parkolásgazdálkodási rendszerének fejlesztési koncepciója Dr. Kálmán László Kovács István
Zambó Gábor Kapuvár és térsége, kistérség területfejlesztési koncepciója Hausel István Varga András, Kapuvár Polgármesteri Hivatala

 


A településmérnöki szakon megvédett diplomamunkák (egyetemi képzés), 2007. július

Név Diplomamunka címe Belső konzulens Külső konzulens
Benkovich Edina A városüzemeltetés szolgáltatás elemzése Mosonmagyaróváron Dr. Koren Csaba Leitner László, Aqua Szolgáltató Kft., Mosonmagyaróvár
Simon Valér Bábolna városközpont - A polgármesteri hivatal környékének rendezése Dr. Koren Csaba, Dr. Németh Iván Supka-Kovács Tamás, Meander Sopron Építész Iroda
Székely Andrea Bábolna városközpont - A Köves János út környékének rendezése Dr. Koren Csaba, Dr. Németh Iván Supka-Kovács Tamás, Meander Sopron Építész Iroda

 


A településmérnöki szakon megvédett diplomamunkák (főiskolai képzés), 2007. január

Név Diplomamunka címe Belső konzulens Külső konzulens
Gasparik Balázs Solymár és Budapest közlekedési kapcsolatának elemzése Dr. Koren Csaba egyetemi tanár, tanszékvezető Rétháti András, FŐMTERV
Horváth Ádám A Tóközi Önkormányzatok térségfejlesztési társulásának fejlesztési koncepciója Dr. Koren Csaba egyetemi tanár, tanszékvezető Szalay Imre, Bősárkány Polgármesteri Hivatal
Janzsó Balázs A Szombathelyi Önkormányzat térinformatikai rendszere, és a Vasivíz Zrt. Szakági térinformatikai rendszerének kapcsolata és elemzése Tóvári András egyetemi adjunktus Keringer Zsolt, Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Lázár Erika Ikrény településfejlesztési koncepciója Hausel István egyetemi adjunktus Gergó András, Ikrény Polgármesteri Hivatal
Papp Judit Nyergesújfalu településfejlesztési koncepciója Hausel István egyetemi adjunktus Fekete Márton
Pardavi Noémi A pannonhalmi kistérség turisztikai fejlesztése Dr. Petőcz Mária főiskolai docens Horváthné Rozsnoki Zsuzsanna, Pappné Kett Adrienn
Pongrácz Éva Mezőkövesd fejlesztési koncepciója Dr. Koren Csaba egyetemi tanár, tanszékvezető Nagy István
Sipőcz Ágnes Az Ipari Park kiépülésének és fejlődésének hatása Tatabánya városra Dr. Koren Csaba egyetemi tanár, tanszékvezető Németh Márton, Gazdaságfejlesztő Szervezet Kht.
Takács Szabina Rábapordány településfejlesztési koncpeciója Hausel István egyetemi adjunktus Dr. Molnár Erika Rábapordány Önkormányzati Hivatal
Uhrovics Anikó Mosonszolnok településfejlesztési koncepciója Hausel István egyetemi adjunktus Németh Edina
Vlasits Éva Hegykő településfejlesztési koncepciója Hausel István egyetemi adjunktus Dr. Jakab Zsolt, Hegykő Önkormányzati Hivatal

 


A településmérnöki szakon megvédett diplomamunkák (főiskolai képzés), 2006. július

Név Diplomamunka címe Belső konzulens Külső konzulens
Aradi Tímea E-Savaria megvalósulása a gyakorlatban a Szombathelyi Önkormányzatnál Tóvári András Keringer Zsolt Szombathely MJV Polgármesteri Hivatal
Baranyai Ildikó A környezetbarát közlekedést elősegítő intézkedések Balatonfüreden Dr. Koren Csaba Macsinka Klára Pro Urbe Kft.
Berecz Zoltán Forgalomcsillapítás tervezése Ajkán Tóth Gábor Demény Zoltán Bakony Plastiroute Kft.
Boda Zsófia Baj település fejlesztési koncepciója Hausel István Schunder Tibor polgármester Baj község Önkormányzata
Fajkusz Viktória Győrszentiván fejlesztési koncepciója Hausel István Kozmon Kinga irodavezető
Horváth Hajnalka Kistérségi társulások működésének elemzése Dr. Koren Csaba Kett Adrienn program menedzser
Kopácsi Sándor Szombathely város belvárosának parkolási helyzete Tóth Gábor Kutnyászki László
Máté Katalin Napenergia hasznosítása Győr városában Dr. Koren Csaba Vitéz Attila Győr MJV Polgármesteri Hivatal
Sárdi Beatrix Multimédia Gönyű település népszerűsítésére Dr. Ottófi Rudolf Törzsök Gyula polgármester Gönyű Önkormányzat
Székely Szonja Rita Somogysárd község településfejlesztési koncepciója Hausel István Szakáné Burányi Mária Polgármesteri Hivatal Somogysárd
Takács Barnabás A Közép-Dunántúli régió opeeratív programjának területi vetületei Dr. Petőcz Mária Kovács Tamás Közép- Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség
Tömő Miklós Településfejlesztés elemzése Szombathely Megyei Jogú Városban és agglomelációjában, különös tekintettel az infrastruktúra és az idegenforgalom helyzetére Dr. Petőcz Mária Schwiegelhofer Ferenc Vas Megyei Területfejlesztési Tanács Munkaszervezete
Welsch Judit Agostyán és Tata: együtt vagy külön? Dr. Koren Csaba Pengő Julianna főépítész

 


A településmérnöki szakon megvédett diplomamunkák (főiskolai képzés), 2005. július

Név Diplomamunka címe Belső konzulens Külső konzulens
Budai Márta Létesítményüzemeltetés fejlesztése a Coloplast Hungary Kft-nél Dr. Petőcz Mária Horváth László Coloplast Hungary Kft
Czefernek Anett Pér települést elkerülő út kiépítésének hatása a településre Tóth Gábor Sümegi Péter Győr - Moson - Sopron Megyei Állami Közútkezelő Kht.
Dávid Tamás Forgalomcsillapítás és a közlekedési lehetőségek javítása Győrújbarát közúthálózatán Tóth Gábor Komjáti János jegyző, Győrújbarát
Dobos Eszter Répcelak városfejlesztési koncepciója Hausel István Bécsi Pál közlekedésmérnök
Dobson Eszter Celldömölk kistérség idegenforgalmi fejlesztési koncepciója Dr. Koren Csaba Molnár Géza vidékfejlesztési menedzser
Farkas Katalin Győr gyalogoshálózatának értékelése. Javaslat a szolgáltatási szint növelésére Dr. Petőcz Mária Prédl Antal Győri Útkezelő Szervezet
Hende Éva Sárvár várost elkerülő útszakaszok műszaki kérdései és hatásvizsgálatuk Tóth Gábor Tóthné Temesi Kinga Vas Megyei Állami Közútkezelő Kht.
Mészáros Irén A kisbéri többcélú kistérségi társulás működésének elemzése Dr. Koren Csaba Kövecs Gabriella településmérnök
Nagy Renáta Komárom-Bábolna többcélú kistérségi társulás működésének elemzése Dr. Koren Csaba Tóth Rebeka kistérségi megbízott
Pados Katalin Pápa város településfejlesztési koncepciója Hausel István Németh Tamás műszaki osztályvezető
Pardavi Euniké Térinformatikai rendszer bevezetése az önkormányzati munkába Tóvári András Németh Rozália vezető főtanácsos
Pintér Mónika Hédervár község településfejlesztési koncepciója Dr. Koren Csaba Juhász József Hédervár polgármestere
Sáfrány Zsolt Bősárkány település forgalomcsillapítása Tóth Gábor Miklósi Attila ügyvezető igazgató
Somogyi Róbert Lajos Az idegenforgalom és az infrastrukturális fejlesztések kapcsolata Székesfehérvár város példáján Dr. Petőcz Mária Kovács Balázs turisztikai referens
Szabó Roland Bősárkány településfejlesztési koncepciója Hausel István Németh Gyula okleveles építészmérnök
Tóth József A napenergia hasznosításának lehetősége Sopronban Dr.Tóth Péter Rónai Judit igazgató

 


A településmérnöki szakon megvédett diplomamunkák (főiskolai képzés), 2005. január

Név Diplomamunka címe Belső konzulens Külső konzulens
Kiss Virág Közterületek fenntartása és hasznosítása Veszprémben Dr. Petőcz Mária Kovács Zoltán Veszprém Polgármesteri Hivatal
Kovács Brigitta Lovászi településfejlesztési koncepciója Hausel István Boa Sándor polgármester, Lovászi
Murzsa Anikó Záhony és térsége területfejlesztési koncepciója Hausel István Asztalos József mérnök
Németh Balázs Marcalváros II.fejlesztési koncepciója Hausel István Horváth László Településfejlesztési Bizottság elnöke
Piri Nóra Kőszeg város településfejlesztési koncepciója Hausel István Babos Edit műszaki osztályvezető
Tari Andrea Faluközpont kialakítása Forráskúton Tóth Gábor Kocsis Sándor polgármester, Forráskút

 


A településmérnöki szakon megvédett diplomamunkák (főiskolai képzés), 2004. július

Név Diplomamunka címe Belső konzulens Külső konzulens
Budai Márta Vidékfejlesztési feladatok ellátása az új statisztikai kistérségek megalakulása után Sokoró térségben Dr. Koren Csaba Enyingi Tibor, Sokoró Alapítvány
Bánki Szilvia Tapolca város fejlesztési koncepciója Hauel István Parapatics Tamás, Tapolca Polgármesteri Hivatal
Böde Gábor Veszprém belváros forgalomcsillapítási lehetőségeinek vizsgálata (Brusznyai Árpád út - Budapest út) Tóth Gábor Kovács Zoltán, Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Dömötör Nóra Térinformatikai rendszer bevezetése az önkormányzati munkába Dr. Ottófi Rudolf Tóth Béla, Constructor Kft.
Finta Ildikó A gönyűi községi temető nyilvántartási problémái és a rendezés lehetőségei Tóvári András Törzsök Gyula, Gönyű Polgármesteri Hivatal
Györkös Barnabás A környezetbarát közlekedési módok használatának akadályai és megoldásai Kecskeméten Dr. Koren Csaba Bozóky Istvánné, Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Harcsa Zsuzsanna Lébény település fejlődési lehetőségei egy konkrét projekt tervezése kapcsán Hauel István Kokas Péter, Real-Best Építőipari Kft.
Hindrich Júlia Nyúl településfejlesztési koncepciója Hauel István Soós Lajos, Nyúl Polgármesteri Hivatal
Huszár Ramóna Zalahaláp község fejlesztési koncepciója Hauel István Igaz Sándor, Magyar Terület- és Régiófejlesztési Hivatal
Kormanik János Magyarpolány település fejlesztési koncepciója, faluközpont kialakításának megvalósíthatósági tanulmánya Hauel István Tóth Gergely, Miniszterelnöki Hivatal
Kovács Orsolya A SAPARD-program beindulásának tapasztalatai Dr. Koren Csaba Lugosi Tímea, Közép-Zala Területfejlesztési Társulás
Lélek Eszter Facility Management a Széchenyi István Egyetemen Dömötör Zoltánné, dr. Koren Csaba Major Ákos, Hörmann Győr Kft.
Lipovits Melinda A Gönyűi Jachtkikötő kialakítása Dr. Koren Csaba Törzsök Gyula, Gönyű Polgármesteri Hivatal
Mészáros Viktória Barbacs településen faluközpont kialakításának igényei és lehetőségei Tóth Gábor Stipkovits Tamás, Csorna Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Nagy Alexandra Társasházépítés magyar és európai gyakorlatának összehasonlítása Dr. Németh Iván Pálfy Sándor, Építész Stúdió Kft.
Németh Katalin Győr-Adyváros zöldterületeinek fejlesztése Dr. Petőcz Mária Hajdu Zsuzsanna, Kommunális Szolgáltató Kft.
Polgár Zsolt Természetvédelmi szempontok érvényesítése a folyószabályozásban Koch Edina Láng István, Árvízvédelmi és Folyamszabályozási Osztály
Pordán Boglárka Szentkirályszabadja fejlesztési koncepciója Hauel István Németh Géza, Tér-Háló Építésztervező Kft.
Porkoláb Péter Győr szovjet laktanyáinak polgári hasznosítása Szalánczy Gábor Mezeiné Csillag Irma
Sturm Paula Zirc város településfejlesztési projektjeinek elemzése Dr. Koren Csaba Hutvágnerné Kasper Judit, Zirc Város Önkormányzati Hivatala
Szabó Tamás Püspükladány város településfejlesztési koncepciója Dr. Koren Csaba Filippinyi Gábor, Püspökladány Polgármesteri Hivatal
Taligás Ágnes Települések infrastrukturális fejlesztése a vidékfejlesztési pályázatokon keresztül a közép-magyarországi régióban Szörényiné dr. Kukorelli Irén Deák József, FVM Közép-magyarországi Vidékfejlesztési Iroda
Titrik Ádám Vének településszerkezeti terve Hauel István Németh Eszter, Talent-Plan Kft.

 


A településmérnöki szakon megvédett diplomamunkák (főiskolai képzés), 2003. január

Név Diplomamunka címe Belső konzulens Külső konzulens
Alpár Gabriella Csorna város fejlesztési koncepciója Hausel István Varga László, RegioPlan Kft.
Bebesi Zoltán A 83. sz. főút Pápát elkerülő szakaszának hatásvizsgálata Tóth Gábor Németh Tamás, Pápa városi Önkormányzat
Dodek Andrea Speciális térinformatikai alkalmazások Dr. Ottófi Rudolf Dr. Márkus Béla, Nyugat Magyarországi Egyetem
Domonkos Marianna A SAPARD-program beindulásának tapasztalatai Győr-Moson-Sopron megye kistérségeiben Dr. Koren Csaba Vedresné Kerékgyártó Anita, Gönyű Polgármesteri Hivatal
Fehérdi János A magyarországi autópálya-építés néhány műszaki, gazdasági, szociológiai és politikai kérdése Dr. Scharle Péter Szaller Zoltán, ENCON Kft.
Hajdu Noémi Akja város hulladékgazdálkodása Dr. Nagy Géza Fábián Zoltán, Ajka Város Polgármesteri Hivatal
Hamama Hasszán Enmár Iskolák környéki utak forgalomcsillapításának vizsgálata Dr. Kiss Ferenc Kontra György, Győr-Moson-Sopron Megyei Közlekedési Felügyelet
Holczer Alíz Területfejlesztés Veszprém megye kistérségeiben 1996-2000 között Dr. Koren Csaba Mihálovics László, Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács
Kiss Anikó Écs község településfejlesztési koncepciója Hauel István Katona Kálmán, Polgármesteri Hivatal Écs
Molnár Violetta Fehértó fejlesztési koncepciója Hausel István Hancz Attila
Nemecz Gábor Budapest, XIV. kerület Zugló jelenlegi közlekedési helyzete és fejlesztési lehetőségei Tóth Gábor Rhorer Ádám, Közlekedés Kft.
Németh Andrea Gönyű településfejlesztési koncepciója és programja Dr. Koren Csaba Dani István, Győr
Rónai Dóra SAPARD Komárom-Esztergom megyében Dr. Koren Csaba Tóth Ferenc
Somlai Zsanett Ajka város településfejlesztési koncepciója Dr. Petőcz Mária Fábián Zoltán, Ajka Város Polgármesteri Hivatal
Vachtler Erik Jásd fejlesztési koncepciója Hausel István Szabó Ágnes,Pannonterv Kft.
Várallyay Balázs Sopron belváros műemlékeinek feldolgozása térinformatikai és információs rendszer céljából Tóvári András Szabó Ádám, AQUA-DUO Bt.

 


A településmérnöki szakon megvédett diplomamunkák (főiskolai képzés), 2002. július

Név Diplomamunka címe Belső konzulens Külső konzulens
Bogár Veronika Lakásépítés vizsgálata a győri agglomerációban Dr. Németh Iván Meggyesi Sándor, OTP Ingatlan Rt., Győr
Dutkai Szilvia Kistérségek elemzése a turizmus szempontjából Koren Csaba dr. Princzes Györgyi
Hornyák Zoltán Nyékládháza fejlesztési koncepciója Hausel István Nagy László
Kiss Viktória Az idegenforgalom és az infrastrukturális fejlesztések kapcsolata Szombathelyen Petőcz Mária dr. Grünwald Stefánia, Tourinform Iroda, Szombathely
Kosztolányi Anita Vág településfejlesztési koncepciója Koren Csaba dr. Pető Attila, Polgármesteri Hivatal Vág
Máté Bernadett A Mosoni-Duna partjának turisztikai hasznosítása Kunszigeten Koren Csaba dr. Lendvai Ivánné, Polgármesteri Hivatal Kunsziget
Mészáros Sándor Bősárkány és térsége szennyvízelvezetése, csatornázása tanulmány és kiviteliterv Petróczky Ferenc Markó Ödön, ÉDUVIZIG
Molcsányi Emőke A Mosoni-Duna partjának turisztikai hasznosítása Dunaszegen Koren Csaba dr. Babos Attila, Polgármesteri Hivatal Dunaszeg
Petrich Szilvia Kisbér fejlesztési koncepciója Koren Csaba dr. Kövecs Gabriella, Polgármesteri Hivatal Kisbér
Pintér Krisztina A VISTEON Hungary Kft. hulladékgazdálkodása Nagy Géza dr. Takács György, VISTEON Hungary Kft.
Szabó Dávid Táp településfejlesztési koncepciója Dr. Koren Csaba Németh Géza, Tér-Háló Kft., Győr
Szabó Gábor Pereszteg faluközpont kialakítása Tóth Gábor  
Szabó Katalin Bábolna nagyközség fejlesztési koncepciója Koren Csaba dr. Antos Zsófia, Polgármesteri Hivatal Bábolna
Szederkényi Adrienn Lajta lakókert szabályozási terve Mosonmagyaróváron Németh Iván dr. Bella Sándor, Movinnov Kft., Mosonmagyaróvár
Tölgyesi Karolina Multimédia a települések népszerűsítésében Ottófi Rudolf dr. Fischer Erzsébet, Polgármesteri Hivatal Harkány

 


A településmérnöki szakon megvédett diplomamunkák (főiskolai képzés), 2001. július

Név Diplomamunka címe Belső konzulens Külső konzulens
Antos Zsófia Forgalomcsillapítás tervezése Bábolna nagyközségben Tóth Gábor Bányavári Gábor
Bécsy Adrienn Bevásárlóközpontok parkolási kérdéseinek vizsgálata Dr. Koren Csaba Dr. Krizsán Gyula, Pest Megyei Közlekedési felügyelet
Bolla Katalin Turizmus és térinformatika kapcsolata, alkalmazási lehetőségei a Nyugat-Dunántúli Régióban Tóvári András Dr. Szörényiné Dr. Kukorelli Irén, MTA RKK
Borsodi Gyula Ménfőcsanak fejlesztési koncepciója Hausel István Baralovics Ernő
Buruzs Gábor Koroncó fejlesztési koncepciója Hausel István Horváth  Lóránt, Polgármesteri Hivatal, Koroncó
Csapó Bernadett A kis népsűrűségű területek közlekedési problémáinak megoldása az Őrségben Koren Csaba dr. Tancsics Sándor, Vasi Volán Rt.
Cseh Ildikó Infrastrukturális fejlesztés és az idegenforgalom kapcsolata Zalaegerszeg és térsége példáján Petőcz Mária dr. Adorján András, Zala Megyei Közgyűlés Hivatala
Kajdi Renáta A térségi megbízottak és a kistérségi menedzserek feladatainak , tevékenységének elemzése Győr-Moson-Sopron megyében Koren Csaba dr. Surányi Zsuzsanna, Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzati Hivatal
Kákossy Szabina Kőszeg idegenforgalmának és az infrastruktúra fejlesztésének kapcsolata Petőcz Mária dr. Godavszky  Beáta
Kett Adrienn Az ajkai kistérség turizmusa Petőcz Mária dr. Varga Andrea, Új Atlantisz Társulás, Ajka
Korom Beatrix Az intelligens régió, város bemutatása és vizsgálata Győr-Moson-Sopron megyében Ottófi Rudolf dr. Dr. Németh Iván, Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Kovács Barbara A győr-gyárvárosi aluljáró munkagödör határolási terve Petróczky Ferenc Károlyi Attila, KÉV-METRO Kft.
Kovács Tibor Kemenesalja fejlesztési koncepciója Hausel István Kovács István, Reginnov Tanácsadó Kft.
Kutas Csaba Vízvezeték építés műanyag csövekkel (PE, PVC) Petróczky Ferenc Bagó József, Pannon-Víz Rt.
Laki Barbara Vas megye kerékpáros úthálózata és fejlesztési lehetőségei Tóth Gábor Tóthné Temesi Kinga, Vas Megyei Állami Közútkezelő Kht.
Medey István Közterületek fenntartása és hasznosítása Győrben Petőcz Mária dr. Kovács  Imre, Győri Kommunális Szolgáltató Kft.
Meilinger Csilla Zöldterületek rendezése Balatonalmádiban Petőcz Mária dr. Némethné dr. Kovács Júlia, Balatonalmádi
Nagy Henrietta M9 gyorsforgalmi út Sopron országhatár - Pereszteg szakasz nyomvonalvizsgálata Tóth Gábor Rékasi  Győző, Győr-Moson-Sopron Megyei Állami Közútkezelő Kht.
Németh Eszter A Széchenyi István Főiskola kerékpáros közlekedésének fejlesztési lehetőségei+F68 Makó Emese Balogh Gábor, Kerékpárral Közelekedők Országos Szövetsége
Németh Szabolcs Sokorópátka fejlesztési koncepciója Koren Csaba dr. Vehrer Ferencné, Polgármesteri Hivatal, Sokorópátka
Nyisalovics Tibor Válságkezelés B_A_Z megyében Koren Csaba dr.  
Olasz Krisztián A SAPARD-program működésének tapasztalatai Koren Csaba dr. Kovács Gyula
Pelesz Nándor Önkormányzati térinformatikai rendszer fejlesztési lehetősége Győrben Tóvári András Fazekas  Zoltán, Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Informatikai Osztály
Pusztai Tünde Jánossomorja térségi települési szilárdhulladék lerakó kiépítésének hatásai a lakosság életkörülményeire és a környezetre Petőcz Mária dr. Dr. Kurunczi Károly, Jánossomorja
Somogyi Tibor Ajka város környezetvédelmi rehabilitációja Kontra György Némethné dr. Kovács Júlia, Polgármesteri Hivatal, Ajka
Szeredi Gábor Bágyogszovát fejlesztési koncepciója Németh Iván dr. Varga László , Regioplan Kft.
Tomozi Árpád Ravazd község belterületi vízrendezése Petróczky Ferenc Pintér István, Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Tölgyesi István Koroncó - Győr kerékpáros kapcsolata Tóth Gábor Wimmer József, Győr-Moson-Sopron Megyei Állami Közútkezelő Kht.
Vaszkó Péter Győrság fejlesztési koncepciója Németh Iván dr. Körmendy János, Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat

 


A településmérnöki szakon megvédett diplomamunkák (főiskolai képzés), 2001. január

Név Diplomamunka címe Belső konzulens Külső konzulens
Csukás Piroska Székesfehérvár belvárosában és környezetében a parkolási helyzet, a gyalogos forgalom vizsgálata, tanulmány a rendszer továbbfejlesztésére Hausel István f. adjunktus Kárpáti Imre, Prisma-Plus Oktatási és Műszaki Kft., Székesfehérvár
Dávid Katalin Térinformatikai rendszer bevezetése Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának munkájába Tóvári András f. adjunktus Pándi Zoltán, Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának munkájába
Erős Gábor Vámosszabadi lakópark kialakításának szabályozási terve Dr. Németh Iván f. docens Varga László, Regioplan Kft., Győr
Jenei Zoltán Teleházak létrehozása Magyarországon Dr. Koren Csaba egyetemi tanár Varga Eszter, Börcsi Faluvédő és Művelődő Egyesület
Kánai Gergely A Felső-Tisza Vidéki Kistérségi Társulás fejlesztési programjának elkészítése, különös tekintettel a turisztikai program elkészítésére Dr. Koren Csaba egyetemi tanár Szokolay Örs, VÁTI Kht., Budapest
Koreny Péter Győr város műemlékeinek térinformatikai nyilvántartása Tóvári András f. adjunktus Kasza Zsuzsa, Országos Műemlékvédelmi Hivatal Műemlékfelügyeleti Igazgatósága, Győri Területi Iroda
Kuzsel Ilona Zöldterületek rendezése Várpalotán Dr. Petőcz Mária f. docens Tulipánt László, Polgármesteri Hivatal Várpalota
Pongrácz László A Petőfi hidat körülvevő csomópontok körforgalmú átépítései és azok hatásvizsgálata Tóth Gábor f. adjunktus Bartha Gusztáv, Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezet
Török Katalin A nyíregyházi vásártér hasznosítása, fejlesztése, hatása a belső piacra Hausel István f. adjunktus Csabai Lászlóné, Polgármesteri Hivatal Nyíregyháza

 


A településmérnöki szakon megvédett diplomamunkák (főiskolai képzés), 2000. július

Név Diplomamunka címe Belső konzulens Külső konzulens
Beréti Tibor Tamási város fejlesztési koncepciója Koren Csaba dr. Dr. Schutzbach Ferenc, Tamási Polgármesteri Hivatal
Biczó László A fürdőfejlesztés helykiválasztási alternatívái Győrben Németh Iván dr. Musitz László, Várpalota
Csibor Balázs Nagybajcs fejlesztési koncepciója Koren Csaba dr. Tóth Tibor, Nagybajcs Polgármesteri Hivatal
Hegedűs Valéria Péri repülőtér fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata Hausel István Vadász László, Péri Repülőtér
Homitzky Zénó Multimédia a települési döntések népszerűsítésében a település információs rendszerében Hausel István, Ottófi Rudolf dr. Borbély Endre, Kandó Kálmán Műszaki Főiskola, Híradástechnikai Intézet
Horváth Kis András A műszaki infrastruktúra kiépítettségének változása Győr-Moson-Sopron megye településein 1990-1996 között Koren Csaba dr. Dr. Szörényiné dr. Kukorelli Irén, MTA RKK, Győr
Kerékgyártó Anita A SAPARD-program beindulásának tapasztalatai Koren Csaba dr. Modok Jenő, Győr-Moson-Sopron Megyei Agrárkamara
Kléman Gabriella Városi zöldfelületek fenntartása és fejlesztése Székesfehérváron Petőcz Mária dr. Baráth Márta, Székesfehérvár Megyei Jogú Város, Városgondnokság
Kovács Krisztina Közutak kezelési feladatai Győr megyei jogú városban Petőcz Mária dr. Stanicz Tamás, Bartha Gusztáv, Győri Útkezelő Szervezet
Kövecs Gabriella Három kistérségi társulás működésének összehasonlítása és elemzése Koren Csaba dr. Gergó András, Ikrény Polgármesteri Hivatal
Németh Gergely Kunsziget fejlesztési koncepciója Koren Csaba dr. Varga László, REGIOPLAN KFT
Mohácsi Zsuzsanna A sport szerepe a települések fejlődésében Komárom példáján Szepesházi Róbert dr. Budai István, Városi Sportiroda és Sportcsarnok, Komárom
Nagy Gréte Csorna várost elkerülő útszakaszok műszaki kérdései és a település életkörülményeire gyakorolt hatásai Makó Emese Sümegi Péter, Győr-Moson-Sopron Megyei Állami Közútkezelő KHT
Oszkó Melinda Közterületek fenntartása és hasznosítása Szombathelyen Petőcz Mária dr. Pászthory Antalné, Polgármesteri H ivatal Szombathely
Porst Réka Kistérségi társulások szerepe és lehetőségei a vidékfejlesztésben (holland - magyar összehasonlítás) Szörényiné dr. Kukorelli Irén Bauke de Vries, Hogeschool Ijselland, Hollandia
Rámháp Zsolt Sopron észak-nyugati részén található Jereván lakótelep forgalomcsillapítási tanulmánytere Kálmán László dr. Freiler László, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
Révay Ferenc A magyar és ukrán önkormányzati rendszerek összehasonlítása Lados Mihály dr. Alaxainé dr. Oláh Annamária, Miskolc Polgármesteri Hivatal
Sallai Arnold Győr-Gönyű nemzetközi kikötő és kapcsolódó létesítményeinek hatása a térség lakott környezetére, elsősorban Gönyű településre Kiss Ferenc dr. Törzsök Gyula, Gönyű Polgármesteri Hivatal
Sárkány Péter Bősárkány fejlesztési koncepciója Szörényiné dr. Kukorelli Irén Szalay Imre, Bősárkány Polgármesteri Hivatal
Sikos Krisztina Az idegenforgalom és az infrastrukturális fejlesztések kapcsolata Veszprém város példáján Petőcz Mária dr. Czövekné Raffay Ágnes, Tourinform Iroda, Veszprém
Tóth Gábor Ajka város települési szilárd hulladékgazdálkodásának vizsgálata Kontra György Zsigmond László, Polgármesteri Hivatal, Ajka
Tóth Ildikó Egyszéges faluközpont kialakításának igényei és lehetőségei Enese községben Tóth Gábor Dimény Gábor, Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzati Hivatal

 


A településmérnöki szakon megvédett diplomamunkák (főiskolai képzés), 2000. január

Név Diplomamunka címe Belső konzulens Külső konzulens
Jánoki Tünde Az esztergomi Mária-Valéria híd megépülése, településfejlesztő hatásai Tóth Gábor f. adjunktus Sasvári Géza, Esztergom Város Polgármesteri Hivatal
Mészáros Zoltán Hulladékgazdálkodás Sárváron Kontra György f. adjunktus Kulcsár László, Sárvár Polgármesteri Hivatala

 


A településmérnöki szakon megvédett diplomamunkák (főiskolai képzés), 1999. július

Név Diplomamunka címe Belső konzulens Külső konzulens
Bejczi Mónika Határmenti együttműködés és a PHARE CBC támogatási program megvalósításának Győr-Moson-Sopron megyei tapasztalatai Dr. Koren Csaba egy. tan. Székely Imre, Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat
Dobó Tibor Budapest III. kerület Bécsi út - Harsány lejtő - Városhatár (NY) - Remetehegyi árok - Perényi lejtő által határolt terület szenny-, és csapadékvíz-elvezetésének koncepcióterve Petróczky Ferenc f. adjunktus Rása Gergely csatornázási- és vízépítési irodavezető
Domján Szilvia Győr város tömegközlekedési helyzetének változása és a változás okati Dr. Németh Iván főépítész Pénzes Péter, Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Dornai Zsuzsanna Ikrény fejlesztési koncepciója Dr. Petőcz Mária f. docens Dr. Szörényiné Dr. Kukorelli Irén, MTA RKK, Győr
Fehér Norbert Győr, Jereváni út - Zöld u. - Fehérvári u. - Győr-Celldömölk vasútvonal által határolt terület rendezése Dr. Kiss Ferenc f. docens Székely Győző, Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Fersli Alíz Bük és Bükfürdő közti terület beépítése Tóth Gábor f. adjunktus Csóka Csaba, Bük Nagyközség Polgármesteri Hivatal
Fülöp Erika A területfejlesztés eszköz- és intézményrendszerének, valamint a területi egyenlőtlenségek mértékének összehasonlító vizsgálata Magyarország és Hollandia esetére Dr. Szörényiné dr. Kukorelli Irén c. f. tan. Nemes Nagy József, ELTE, Regionális Földrajz Tanszék
Jeszenszki Katalin Adalékok Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi, Vének területfejlesztési koncepciójához Dr. Szörényiné dr. Kukorelli Irén c. f. tan. Karácsony Ferenc, Kisbajcs Önkormányzat; Takács Ferenc, Vámosszabadi Polgármesteri Hivatal
Kacsó Andrea Tihany község hatályos rendezési tervének (Tihany összevont és tájrendezési terve) bemutatása és felülvizsgálata Tihany-Ősközség területére Szalánczy Gábor f. tanársegéd Németh Tünde, Tihany Község Polgármesteri Hivatal
Koczka Mónika Települési információs rendszer jelenlegi szintje és továbbfejlesztésének lehetőségei Tóvári András f. adjunktus Keringer Zsolt, Szombathely Megyei Jogú Polgármesteri Hivatal
Makk Attila Székesfehérvár fejlődésének hatása a környező településekre Dr. Koren Csaba egy. tan. Heinrich Péter, Regionális Vállalkozásfejlesztési Alap, Székesfehérvár
Mics Márta Határmenti együttműködés Győr-Moson-Sopron megyében Dr. Koren Csaba egy. tan. Győrffy Gábor, Phare Iroda Sopron
Orbán Krisztina Paneles épületek energiamegtakarító felújítás projekt Dr. Németh Iván főépítész Szabó Jenő, INSZOL Győri Önkormányzati Ingatlankezelő és Szolgáltató Bt.
Simon Viktória Szombathely város térinformatikai rendszere Tóvári András f. adjunktus Keringer Zsolt, Szombathelyi Polgármesteri Hivatal
Surányi Zsuzsanna A területfejlesztési információs rendszer és a térinformatika kapcsolata, alkalmazási és finanszírozási lehetőségei Győr-Moson-Sopron megyében Tóvári András f. adjunktus Lengyel Károly Róbert, Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzati Hivatal
Tóth Péter Körforgalmú átépítések hatásvizsgálata a Magyar u. - Tihanyi Árpád u. és a Magyar u. - Szent Imre u. kereszteződéseinél Hausel István f. adjunktus Prédl Antal, Útkezelő Szervezet, Győr
Zsoldos Zoltán Szombathely Óperint utca - Körmendi út csomópont körforgalmú átépítésének hatásai Tóth Gábor f. adjunktus Tóthné Temesi Kinga, Vas Megyei Állami Közútkezelő KHT

 


A településmérnöki szakon megvédett diplomamunkák (főiskolai képzés), 1999. január

Név Diplomamunka címe Belső konzulens Külső konzulens
Baka István Győr tömegközlekedési helyzetének változásai és változásának okai Dr. Németh Iván Bécsi Béla Kisalföld Volán Rt.
Bálint Ágota Az idegenforgalom és az infrastruktúra kapcsolata Keszthelyen Dr. Petőcz Mária Dr. Horváth Imre Polgármesteri Hivatal Keszthely
Baracskay Ernesztína Zalaszetgrót helyzetének és fejlődési lehetőségeinek vizsgálata Dr. Petőcz Mária Szabó István, Polgármesteri Hivatal Zalaszentgrót
Czukor Hajnalka Közterületek kezelése és fenntartása Budapest IX. kerületében Dr. Petőcz Mária Beliczay Erzsébet Bp. IX. kerület Polgármesteri Hivatal
Doncsecz András Bálint Szenttgotthárd városközpont kialakításának igényei és lehetőségei Tóth Gábor Czeigner Gábor Szentgotthárd Város Polgármesteri Hivatala
Gottwald Erzsébet A földtani adottságok szerepe a települések fejlődésében Dr. Szepesházi Róbert Nagy Gábor MTA, RKK
Horváth István Önkormányzati térinformatikai rendszer üzemeltetésének tapasztalatai Tóvári András Tóth József Győrújbarát P.H.
Horváth Norbert Szombathely város vízhálózatának karbantartási rendszere, javaslatok a rendszer megújítására Dr. Németh Iván Wagner József VASIVÍZ Rt.
Patai Szilvia Inbetriebhaltung der innenstaedtischen öffentlichen Gebieten in Győr im Vergleich zu Hannover Dr. Szepesházi Róbert Dr. Kovács András Kommunális Szolgáltató Kft. Győr
Szabó László Az idegenforgalom és az infrastrukturális fejlesztések kapcsolatának bemutatása egy város példáján Dr. Petőcz Mária Lándori Gyuláné Gran Tours, Esztergom
Szalai Sándor Enying város közterületfejlesztési programja Dr. Németh Iván Tóth Lajos főépítész Siófok
Szilárd Katalin A sport helye a települések életében Dr. Szepesházi Róbert Göndör József ifjúságvédelmi és sportmenedzser
Unyi Ferenc A VIDEOTON Holding Rt. Ipari Park szabályozási terve Dr. Kiss Ferenc Székely Nóra Székesfehérvár Polgármesteri Hivatal

 


A településmérnöki szakon megvédett diplomamunkák (főiskolai képzés), 1998. július

Név Diplomamunka címe Belső konzulens Külső konzulens
Mónok Andrea Zalaegerszeget elkerülő 74. sz. főút műszaki kérdései és a település életkörülményére gyakorolt hatásai Tóth Gábor Benke István, VIANOVAPLAN Kft.
Mató László A SimCity 2000 településstratégiai program oktatási alkalmazhatósága Dr. Koren Csaba  
Mátics Zoltán Ajkai ÚJ ATLANTISZ Ipari Park Dr. Lados Mihály Süle Zoltán Polgármesteri Hivatal, Ajka
Lautner Tamás Körforgalmú csomópontok építésének hatása Ajka város közlekedési hálózatára Tóth Gábor Süle Zoltán Polgármesteri Hivatal, Ajka
Kovács Zoltán Az újonnan építendő M7-es csomópont hatása Tárnok község fejlődésére Makó Emese Kovács Zoltán, Település Fejlesztési Bizottság
Horel Ágota Balaton környéki települések együttműködése Dr. Petőcz Mária Szira István Siófoki Önkormányzati Hivatal
Holonics Renáta A műszaki infrastruktúra kiépítettségének változása Veszprém megye különböző településein 1990-1995 között Dr. Koren Csaba Horváth László Veszprém Megyei ÖnkormányzatTerületfejlesztési Iroda8200 Veszprém, Megyeház tér 5.
Holdinger Péter Közterületek fenntartásának elemzése Veszprém város példáján Dr. Petőcz Mária Jankó Tamás, Polgármesteri Hivatal, Veszprém
Gorsics Katalin Ökológikus városrendezés Mosonmagyaróváron Dr. Petőcz Mária Gláser Krisztina, Polgármesteri Hivatal, Mosonmagyaróvár
Forrás Edit Paneles épületek energetikai szanálásának környezeti és gazdasági lehetőségei Dr. Tóth Péter Dr. Jagudits Pál, MAXINVEST Kft.
Fodor Csaba Bordány községközpont környezetrendezési javaslata Varga László Kiss Lajos, Területi Főépítészeti Iroda Szeged
Fábián Róbert A térinformatikai rendszerek bevezetése az önkormányzati munkába Tóvári András Czvikovszky Tamás, Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Decsi Adél A kapuvári városrészek összekapcsolása; új híd a város életében Dr. Szlukovényi István Papp Imre, Polgármesteri Hivatal, Kapuvár
Csiba Magdolna Csomóponti átalakítás környezetre gyakorolt hatása Tóth Gábor Polányi Péter, DHV Magyarország Kft.
Brányi Szilvia Éva Az intézményi infrastruktúra változása Komárom - Esztergom megye településein Dr. Koren Csaba Benedek Károly, Komárom-Esztergom Megyei ÖnkormányzatTerületfejlesztési Osztály
Bősze Anita Kerékpáros turizmus infrastrukturális feltételei Rábcatorok településeiben Dr. Petőcz Mária Dr. Szörényiné Dr. Kukorelli Irén, MTA RKK, Győr
Bene Andrea Multinacionális cég (AUDI) hatása a város életére Dr. Lados Mihály Lados Péter, TALENT PLAN Kft.
Bátky Szilvia Az infrastrukturális fejlesztések kapcsolata az idegenforgalomhoz Győr tágabb térségében Dr. Petőcz Mária Dr. Szörényiné Dr. Kukorelli Irén MTA RKK, Győr
Ács Balázs Székesfehérvárt elkerülő útszakaszok műszaki kérdéseinek és a település életkörülményére gyakorolt hatásainak elemzése Makó Emese Monics Péter, Közútkezelő KHT, Székesfehévár
Nagy Szabolcs Önkormányzati közutak felülvizsgálata és minősítése Dr. Kálmán László Nagy Erszébet, Polgámesteri Hivatal, Szombathely
Németh Balázs A székesfehérvári ipari parkok rendszere Dr. Lados Mihály Szász András, Polgármesteri Hivatal, Székesfehérvár
Németh Ida Tüskevár település Rendezési tervének felülvizsgálata és módosítása Makó Emese Mogyorósi Elek
Pálfi Balázs Győr város utcabútorainak rendszere Dr. Adorjányi Kálmán Kovács Barnabás, Kommunális Szolgáltató Vállalat, Győr
Piskolti Tünde Termálvíz hasznosításának lehetőségei a Szigetközben, különös tekintettel Hédervár és Lipót térségére Dr. Tóth Péter Menyhért Barna
Sándor Anita Az idegenforgalom és az infrastruktúra kapcsolata Lakiteleken Dr. Petőcz Mária Dr. Csatári Bálint, Kecskemét, MTA RKK
Sándor Éva Az EXPO hatása a városfejlődésre Dr. Koren Csaba Prof. Robert Scnnüll, Universitat Hannover
Szabó Csilla Lakó- és pihenőövezetek kialakításának feltételei és megvalósításuk módja, a szükséges építési intézkedések Nagykanizsán Dr. Németh Iván Karmazin József, Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Nagykanizsa
Szabó Eszter Belterületi csomópontok körforgalmú átépítésének hatásai a lakosság életkörülményeire és az épített környezetre Tóth Gábor Tóthné Temesi Kinga, Vas Megyei Állami Közútkezelő KHT
Szijj Attila A MOL Rt. és a Timföldgyár hatása Almásfüzitő fejlődésére Dr. Koren Csaba Fekete Józsefné, Almásfüzitő Polgármesteri Hivatal
Szilvási Zsuzsanna Nikoletta Önkormányzati térinformatikai rendszerek kapcsolata a szakági rendszerekkel Tóvári András Bukta Lőrinc, ÉGÁZ Rt., Győr
Tóth Szilvia A Szombathelyi repülőtér fejlesztésének lehetőségei és kapcsolata a régió településeivel Hausel István Szakács Lajos, Szombathelyi Repülőtér
Vereczkei Judit Önkormányzati térinformatikai rendszerek felépítése Székesfehérváron Tóvári András Krajcsirik János, Polgármesteri Hivatal, Székesfehérvár
Visi Csaba A logisztikai központ, mint "gazdasági infrastruktúra" térségfejlesztő hatása Dr. Petőcz Mária Szász András, LOGISZTÁR Kft., Székesfehérvár

KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI ÉS
VÍZMÉRNÖKI TANSZÉK

Közlekedésépítési és Vízmérnöki Tanszék Eseménynaptára

Football Forum Hungary 2024 2024. április 22. 00:00 - 2024. április 24. 23:00
Török Vacsora Est - Sieger Gasztroélmény 2024. április 26. 18:00 - 22:00
UNI GYŐR ÖRÖMFUTÁS 2024. április 27. 09:00 - 10:00