Aktuális határidők a záródolgozat készítéséhez 2023/24 tél

Dolgozat készítésének féléve: 2023/24 tél

Szakdolgozat (Építőmérnök BSc) / Diplomamunka (Infrastruktúra-mérnök MSc)

"Adatlap a szakdolgozat v. diplomamunka engedélyezéséhez / Feladatkiírás" leadása* 2023. május 15.
"Szakdolgozati konzultáció"  / Diplomamunka konzultáció"  tárgyra jelentkezés Neptunban  2023.08.21-08.26.

Időközi beszámoló (csak MSc)

később meghatározva
Jelentkezés a 2024 téli záróvizsgára Neptunban 2023.11.23-12.07.
Dolgozat elektronikus feltöltése a könyvtári rendszerbe** 2023. december 15.
Bekötött dolgozat bemutatása  Záróvizsgán

* Legalább a külső konzulens aláírásával ellátva

 

** A feltöltött és kinyomtatott, bekötött dolgozatnak mindenben meg kell egyeznie! Az elektronikus dolgozatnak is tartalmaznia kell:

  • Feladatkiírás (belső konzulens és tanszékvezető által aláírva)
  • Ha van, titkosítási kérelem (titkosítást kezdeményező, tanszékvezető és dékán által aláírva)
  • Összefoglaló adatlap
  • Datasheet of the thesis
  • Hallgatói nyilatkozat (aláírva)
  • Konzultációs lap (Konzultációs időpontok kitöltve, külső és belső konzulens által aláírva)

Fenti dokumentumok megtalálhatóak a 'Diplomamunka készítési útmutató és Záróvizsga Szabályzat Infrastruktúra-építőmérnök MSc szakos hallgatók részére' pontban ITT.

 

KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI ÉS
VÍZMÉRNÖKI TANSZÉK

Közlekedésépítési és Vízmérnöki Tanszék Eseménynaptára

Football Forum Hungary 2024 2024. április 22. 00:00 - 2024. április 24. 23:00
Török Vacsora Est - Sieger Gasztroélmény 2024. április 26. 18:00 - 22:00
UNI GYŐR ÖRÖMFUTÁS 2024. április 27. 09:00 - 10:00