Útmutatók az infrastruktúra építőmérnök MSc diplomamunka elkészítéséhez

A végzős MSc szakos hallgatók diplomamunkát készítenek. A diplomamunka olyan, konkrét szakterületen felmerülő építőmérnöki feladat megoldása, vagy kutatási téma kidolgozása, amely a hallgató tanulmányi ismereteire támaszkodva, kiegészítő szakirodalmak tanulmányozásával és konzulensek irányításával egy félév alatt elkészíthető. A jelölt a diplomamunkával igazolja, hogy kellő jártasságot szerzett a tanult ismeretanyag gyakorlati alkalmazásában, képes az építőmérnök elemző, tervező feladatainak elvégzésére, és a tananyagon túl jártas egyéb szakirodalomban is, amelyet értékteremtő módon képes alkalmazni.

Az itt található útmutatók érvényesek a tanulmányaikat 2022/23 tanév őszi félévétől kezdő hallgatókra. Kivételt képez a záróvizsga szabályzat oklevél minősétésének számítási módszerére vonatkozó része, mely a 2022/23 tanév őszi félévében kezdő hallgatók esetében változatlanul: diplomamunka védés jegye 1/3 súllyal, komplex vizsga 1/3 súllyal, tanulmányi eredmények átlaga 1/3 súllyal.

 

Kari Záróvizsga Szabályzat

Diplomamunka készítési útmutató és Záróvizsga Szabályzat Infrastruktúra-építőmérnök MSc szakos hallgatók részére

Diplomamunka értékelési mátrix - Infrastruktúra-építőmérnök MSc szak

Belső útmutató oktatók részére az Infrastruktúra-építőmérnök MSc szakos diplomamunkák értékeléséhez

 

Adatlap diplomamunka engedélyezéséhez (word)

Diplomamunka terjedelmi, formai és tartalmai követelményei (word)

Adatlap a diplomamunka titkosításához (word) 

Tervpecsét minta (word)

 

Könyvtári diplomaleadó felület – Diplomafeltöltési útmutató

Diplomamunka bírálatának megtekintése a hallgatói webes felületen

KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI ÉS
VÍZMÉRNÖKI TANSZÉK

Közlekedésépítési és Vízmérnöki Tanszék Eseménynaptára

Football Forum Hungary 2024 2024. április 22. 00:00 - 2024. április 24. 23:00
Török Vacsora Est - Sieger Gasztroélmény 2024. április 26. 18:00 - 22:00
UNI GYŐR ÖRÖMFUTÁS 2024. április 27. 09:00 - 10:00