építőmérnök

Kedves Érdeklődők, Leendő Hallgatók!

Szeretnénk Önöket minél alaposabban tájékoztatni szakunkról és az elhelyezkedési lehetőségekről.
Reméljük, pályaválasztásukat elősegítjük azzal, hogy bemutatjuk, mit is csinál egy
építőmérnök.

Ezen a lapon néhány volt közlekedésépítő hallgatónk számol be tanulmányairól és jelenlegi munkájáról. A portrékból jól kivehető, hogy az egyetemen megszerzett ismeretek széles körben hasznosíthatóak, és a munkaerőpiacon biztos kereslet van a képzett építőmérnöki diplomával rendelkező szakemberekre.

 

Szabó Eszter
építőmérnök, településmérnök
forgalomtechnikai mérnök

A Széchenyi István Főiskolán 1997-ben az építőmérnöki, majd 1998-ban a településmérnöki szakot végeztem el. A diplomák megszerzése után a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Vas Megyei Igazgatóságánál helyezkedtem el, ahol forgalomtechnikai mérnökként dolgozom. Feladataim közé tartozik többek között az útépítési és a rendezési tervek véleményezése, az útépítések kivitelezésénél a műszaki ellenőrzés, illetve a szakfelügyelet ellátása, Vas megyében az országos közúthálózat forgalmi rendjének felülvizsgálata, valamint a forgalombiztonság javítása érdekében történő beavatkozások tervezése, műszaki ellenőrzése, lebonyolítása és baleseti góchelyek elemzése.
Szeretem a szakmát és a munkámat, mert nagyon szerteágazó, érdekes és folyamatos fejlődésre ösztönzi az embert.

 

Kámán Gergely
építőmérnök

Tanulmányaimat 2007-ben fejeztem be építőmérnökként, és a diplomatervem külső konzulensének jóvoltából a Győr–Sopron–Ebenfurti Vasút Zrt.-nél helyezkedtem el, mint pályafenntartási gyakornok. 2009-ben kineveztek a Sopron–Szombathely és Szombathely–Szentgotthárd–országhatár vasútvonalak pályafenntartási szakaszmérnökévé.
Szerencsém is volt, mert erre az időszakra esett mindkét vonal teljes rekonstrukciója és felsővezetékkel történő ellátása. Részben ezen ismeretek segítettek hozzá, hogy 2011 februárjában bekerüljek és a GYSEV Zrt. Pályavasúti Üzletág Koordinációjába, ahol jelenleg is dolgozom. Elsődleges feladatom a beruházási projektekben való részvétel, tervek bírálata és jóváhagyása, valamint kapcsolattartás hatóságokkal, tervezőkkel, kivitelezőkkel, önkormányzatokkal. A munkakörömmel meg vagyok elégedve, szakmai téren az egyik legjobb kibontakozási terület, jól érzem magam.

 

Pál József
építőmérnök,
közlekedési ügyintéző

Gyermekként többször kísértem el munkahelyére a kivitelezésben dolgozó építésvezető édesapámat, ahol az ország számos pontján a semmiből hatalmas, működő, komplex szerkezetek, építmények valósultak meg. A középiskolát követően egyértelmű volt, hogy a győri Széchenyi István Egyetemen folytatom tanulmányaimat. Rengeteg barátot ismerhettem meg az ország különböző pontjairól. Az építőmérnöki diploma megszerzését követően a közigazgatásban kezdtem el dolgozni. Jelenleg Szombathely Polgármesteri Hivatalában közlekedési ügyintézőként a közlekedési létesítmények – utak, hidak, gyalogjárdák, kerékpárutak – fenntartási munkáiért felelek. Az izgalmas munka mellett részt vettem az egyetem MSc képzésében is. Büszkeséggel tölt el, hogy a diplomamunkámmal társszerzőként a „Biztonságosabb közúti infrastruktúra" című szakkönyv megírásában részt vehettem.

 

Koncz Katalin
okleveles építőmérnök,
szakaszmérnök

2011-ben fejeztem be tanulmányaimat építőmérnöki egyetemi szakon és jelentkeztem a MÁV Zrt. gyakornoki programjára. A lehetőséggel diplomamunkám révén ismerkedtem meg. Jelenleg szakaszmérnök vagyok a komáromi pályafenntartási szakaszon. Feladatom a szakasz munkájának ellenőrzése, prioritások felállítása, munkáltatás tervezése, szervezése, lebonyolításban való részvétel és még számos egyéb új kihívás nap mint nap. A munkakörülmények és a követelményrendszer is folyamatosan változik, ezért fel kell venni a versenyt és tudni kell tartani a lépést. Egyetemi éveim alatt a szakmai tudásanyag mellett alkalmam volt alázatot tanulni a szakma iránt és olyan szemléletmódot megismerni, melyet a mai napig kamatoztatni tudok a munkámban.

 

Tarján Ferenc
közlekedésmérnök, építőmérnök,
kiemelt beruházási
projektkoordinátor

2000-ben, az akkor még főiskola közlekedésmérnöki szakán végeztem, majd 2005-ben az építőmérnöki szak közlekedésépítő, illetve szerkezetépítő szakirányán szereztem főiskolai diplomát. Az azóta eltelt időben az infrastruktúra-építőmérnöki mesterképzést is elvégeztem. Az első diploma megszerzése óta a MÁV Zrt. beruházási részlegénél dolgozom. A munkám során több – köztük számos EU-támogatott – nagyprojekt megvalósításában vettem részt mint beruházási projektkoordinátor, műszaki ellenőr. Az építőmérnöki munkában lelkes fiatal mérnökként „az új dolgok létrehozásának" lehetősége motivált. Manapság ehhez már büszkeség is párosul, ha kislányaimnak mutathatok olyan hidakat, melynek létrejöttéhez hozzájárultam.

 

Horváth Ákos
építőmérnök,
projektvezető

Építőmérnök tanulmányaim során egy félévet tölthettem el az Erasmus program kereteiben ez erfurti főiskola építőmérnöki karán. Az egyetemi évek alatt tagja voltam a Baross Gábor Szakkollégiumnak, ahol tovább mélyíthettem az építőmérnöki tudományok terén szerzett ismereteimet. A diploma megszerzése után a Strabag SE-nél helyezkedtem el, és azóta is ott dolgozom. Kezdetben operatív munkakörben, magyarországi és ausztriai alagút-építési projekteken tevékenykedtem. Később Magyarországon folytattam a munkát műszaki kontrollerként, majd contract manager pozícióban foglalkoztam gyorsforgalmi utak kivitelezésével. Jelenleg projektvezetőként dolgozom a nagylétesítmények igazgatóságán autópálya-építési projektek kivitelezésén.

 

Benkő Zoltán
építőmérnök,
egységvezető technológus

A szakközépiskolai érettségi vizsga megszerzése, majd az útépítő technikum elvégzése után kerültem az építőmérnöki BSc szakra, ahol 2013 tavaszán államvizsgáztam. Az egyetemi évek alatt két alkalommal indultam Tudományos és Művészeti Diákköri Konferencián, ahol először különdíjat, majd a helyi forduló első díját sikerült megnyernem. Diplomamunkámat vasúti felépítmény témakörben írtam, de az élet úgy hozta, hogy egy útépítési laboratóriumhoz kerültem nyári gyakorlatra, a TPA HU Kft.-hez. Azóta is itt dolgozom, egy személyben egységvezetőként és technológusként. A két munkakör betöltése gyakran nehéz feladatot jelent, de az építőmérnöki képzés nagymértékben hozzájárult problémamegoldó képességem fejlesztéséhez is, így minden esetben sikerült megbirkóznom a nehézségekkel.

 

Tóth András
építőmérnök,
hidász szakaszmérnök

2013 júniusában végeztem építőmérnökként a közlekedésépítési szakirányon. Az oklevél megszerzése óta a MÁV Zrt. Nyíregyházi Pályafenntartási Főnökségen dolgozom, mint hidász szakaszmérnök. A munkám során különböző szerkezetű, anyagú, méretű hidak, műtárgyak és vágányok felügyeletével, karbantartásával foglalkozom üzemeltetőként. A munkám mellett rendszeresen részt veszek a nemzetközi hidásztalálkozón. A jó kollektívának köszönhetően a munkanapok jó hangulatban és kellemesen telnek. A munkáltató rendszeresen gondoskodik a továbbképzésről, számos lehetőséget kapok a tudásom bővítésére. Jelenleg az Msc-képzésen veszek részt, a Széchenyi István Egyetem végzős hallgatója vagyok.

 

Csépke Róbert
építőmérnök,
műszaki főmunkatárs

A Budapesti Közlekedési Zrt. vasúti pályafenntartási szolgálatánál dolgoztam már, mikor a főiskolai diploma megszerzése után egy évtizeddel visszatértem az Egyetemre, és 2014-ben megszereztem az Infrastruktúra-építőmérnöki MSc fokozatot is. A munkám során a vasúti pályaszerkezetek építési és fenntartási technológiáival, életciklus-költség (LCC) alapú tervezéssel foglalkozom, ennek a szakterületnek vagyok jelenleg a felelőse a BKV Villamos Pálya- és Műtárgyfenntartási Szolgálatánál. A folyamatosan bővülő munkatapasztalatok és az egyetem oktatóihoz kötődő jó kapcsolat, állandó információcsere is arra inspirált, hogy a Doktori Iskola PhD-szakos hallgatójaként kezdjem el a kutatói munkát, mely során szintén a vasúti pálya és jármű kölcsönhatását, együttműködését vizsgálom.

KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI ÉS
VÍZMÉRNÖKI TANSZÉK

Közlekedésépítési és Vízmérnöki Tanszék Eseménynaptára

Szenátusi Ülés 2020. március 30. 14:00 - 16:00
Elektronikus ZH nap 2020. április 3. 08:00 - 15:00