Eseménynaptár

Esemény neve Berkes Judit - PhD értekezésének védésére és nyilvános vitája
Időpont 2019. szeptember 16. 11:00 - 12:00
Kategória Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar
Típus Konferenciák
Helyszín ÚT - 230

MEGHÍVÓ

A Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskolájának Tanácsa ezúton

tisztelettel meghívja Önt
Berkes Judit

okleveles emberi erőforrás tanácsadó

A magyar regionális központok és térségeik gazdasági, munkahelyi-foglalkoztatási,

társadalmi funkciója

című PhD értekezésének védésére és nyilvános vitájára.
A védés és nyilvános vita időpontja és helyszíne:
2019. szeptember 16. hétfő, 11.00
Széchenyi István Egyetem ÚT230-as terem
(9026 Győr, Egyetem tér 1.)

Témavezető: Prof. Dr. Rechnitzer János DSc, egyetemi tanár, iskolavezető, SZE Győr

Dr. Filep Bálint PhD, egyetemi docens, kancellár, SZE Győr
A bírálóbizottság tagjai (a hivatalos bírálókon kívül):
Elnök: Prof. Dr. Róbert Péter CSc, egyetemi tanár, SZE Győr
Tagok: Dr. Mezei Katalin PhD, egyetemi docens, SZE Mosonmagyaróvár

Prof. Dr. Kovács Zoltán DSc, egyetemi tanár, tanszékvezető, Szegedi Tudományegyetem
Földrajzi és Földtudományi Intézet Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék, Szeged
Dr. Lipták Katalin PhD, egyetemi docens, tanszékvezető, Miskolci Egyetem Világ- és
Regionális Gazdaságtan Intézet Munkaerőpiac és Foglalkoztatáspolitikai Intézeti Tanszék,
Miskolc

Titkár: Dr. Keller Veronika PhD, egyetemi docens, SZE Győr
Valamint szavazati joggal az értekezés bírálói:
Dr. habil. Tóth Géza PhD, egyetemi docens, Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Világ- és
Regionális Gazdaságtan Intézet Világgazdaságtan Tanszék, Miskolc
Dr. habil. Csizmadia Zoltán PhD, egyetemi docens, tanszékvezető, dékánhelyettes, SZE Győr
A bizottság tagjai a nyilvános vita kezdési időpontja előtt negyed órával zárt ülést tartanak. A nyilvános vita
lezárását követően a bírálóbizottság ismét zárt ülést tart, majd eredményt hirdet.
A védésen és nyilvános vitán bárki részt vehet, kérdéseket tehet fel a Jelöltnek és véleményt nyilváníthat.
Az értekezés és tézisei megtekinthetők a Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola honlapján
(http://rgdi.sze.hu), a Fokozatszerzési eljárások menüpont alatt.
Megtisztelő jelenlétére feltétlenül számítunk.

Prof. Dr. Rechnitzer János
egyetemi tanár, a Doktori Iskola vezetője

Esemény küldése e-mailben E-mail cím
Esemény importálása saját naptárba letöltés

KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI ÉS
VÍZMÉRNÖKI TANSZÉK

Közlekedésépítési és Vízmérnöki Tanszék Eseménynaptára

Hallgatói klubkoncert 2021. szeptember 29.
Hallgatói klubkoncert 2021. október 6.
Hallgatói klubkoncert 2021. október 13.