Javasolt választható diplomatémák 2024

Dr. Makó Emese

 • … külterületi szakaszon önálló kerékpárút tervezése
 • … belterületi szakaszon kerékpáros létesítmény tervezése
 • Kerékpárosok biztonságának vizsgálata … városrészben / településen / csomópontokban
 • Gyalogosok biztonságának vizsgálata a ... összekötő út átkelési szakaszain
 • Kijelölt gyalogátkelőhelyek biztonsági vizsgálata a ... városban
 • … városrész gyalogos létesítményeinek akadálymentes kialakítása

Dr. Szakonyi Petra

 • Barnamezős beruházások közlekedésfejlesztési kérdései
 • Zöldmezős beruházások közlekedésfejlesztési kérdései
 • Autómentes övezetekek tervezése
 • Fenntartható Városi Mobilitási Tervek (SUMP)
 • Iskolautca tervezése
 • Győri kerékpáros létesítmények kapacitásbővítő fejelsztési koncepciója
 • 15 perces városok tervezése / településtervezési és közlekedési kihívások

Dr. Major Zoltán

 • Merevlemezes vasúti felépítmények vizsgálata/tervezése végesemes módszerrel

Dr. Borsos Attila

 • Közúti biztonsági intézkedések hatásának elemzése
 • Konfliktus elemzési módszer alkalmazása
 • Úthasználók szubjektív biztonságérzetnek mérése különféle infrastrukturális kialakítások mellett
 • Közúti elemek észlelése, úthasználók viselkedésének szemkamerás vizsgálata
 • Újszerű közúti megoldások úthasználók általi értékelése VR-ral
 • Kerékpárosok biztonságának elemzése szimulátorral

Dr. Magyari Zsófia

 • 3D gépvezérlés előkészítő munkái pontfelhő segítségével
 • Tervezési alaptérkép készítése lézerszkenneres felmérés alapján
 • Építési munkaterület GNSS elérhetőségének vizsgálata
 • Csomóponti láthatóság vizsgálat eredménye a felmérési módszer függvényében

Dr. Fischer Szabolcs

 • Közlekedésépítési szemcsés anyagok aprózódásának vizsgálata
 • Közlekedésépítési szemcsés anyagok belső nyírási ellenállásának vizsgálata
 • Villamos és dízel üzemű vasúti vontatójárművek és motorvonatok energiafogyasztásának vizsgálata
 • Driver Assistant System (DAS) a vasúti közlekedésben
 • A mozdonyvezetők vezetési stílusának (habitusának) hatása a villamos és dízel üzemű vasúti vontatójárművek és motorvonatok energiafogyasztására
 • A DIC (Digital Image Correlation) építőmérnöki alkalmazási lehetőségei
 • A GCCM-ek (Geosynthetic Cementitious Composite Mat) alkalmazási lehetőségei a közlekedésépítésben

Kálmán Attila

 • Települési kék-zöld infrastruktúrák fejlesztése, körkörös gazdálkodás (csapadékvíz hasznosítás, öntözés...)
 • "Zöld település" projektek fenntarthatósági vizsgálata, értékelése
 • Települési természet-alapú megoldások összehasonlító elemzése és értékelése

Nagy Richárd

 • Hagyományos és azzal egyenértékű roncsolásmentes vizsgálatok az aszfaltok minősítési rendszerében.
 • Hagyományos és azzal egyenértékű roncsolásmentes vizsgálatok a bitumenek minősítési rendszerében.
 • Bitumenek teljesítményelvű vizsgálatainak hazai alkalmazása és azok nehézségei.
 • Útpálya felületi érdességének (makró és mikró érdesség) mérési lehetőségei azok összevetése új eljárásokkal.
 • Útpályaszerkezetben kialakított szenzor rendszerek mérési kialakítása és ezek gyakorlati alkalmazásának lehetőségei.
 • Magyarországon fellelhető aszfaltban beépítésre kerülő kőanyagok modellezést elősegítő szkennelése és modellalkotás

Dr. Hegyi Pál

 • Járműkategóriák által használt utak hálózatszintű elemzése egy kiválasztott város úthálózatán
 • GNSS mérések magassági megbízhatósága a felmérés és kitűzés során
 • Baleseti adatok térbeliségének elemzése a városi úthálózaton különböző térinformatikai algoritmusok alkalmazásával

Chappon Máté

 • Felszíni és felszín alatti vízkészlet-gazdálkodás. Vízkészletek feltárása, meglévő és távlati vízigények, vízhasználatok számszerűsítése. Vízmérlegek, vízkészletgazdálkodási hossz-szelvények készítése 
 • Hidrológiai tanulmány készítése. Vízfolyásra vagy állóvízre vonatkozó hidrológiai jellemzők számszerűsítése, nagyvizek, kisvizek statisztikai elemzése. Területhasználati változások hatásainak bemutatása

Dr. Bene Katalin

 • Belterületi, és természetes vízgyűjtők hidrológia modellezése; csapadékelvezető rendszerek vizsgálata
 • Záportározók és szikkasztók hatása a felszíni lefolyásra
 • Haszonnövények hatása a talajvízháztartásra

Dr.  Németh Attila

 • Vágánygeometriai mérőkocsi mérési eredmények elemzése
 • Az alépítményi rehabilitáció kivitelezése
 • A vasúti pálya geometriai helyzetének szabályozása

Dr. Kosztolányi-Iván Gabriella

 • Útpályaszerkezet erősítésének és szélesítésének tervezése a ... számú út egy adott szakaszán
 • Elkerülő szakasz tervezése kiviteli terv szinten
 • Előzési látótávolság vizsgálata domború lekerekítésekben

 

 

KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI ÉS
VÍZMÉRNÖKI TANSZÉK

Közlekedésépítési és Vízmérnöki Tanszék Eseménynaptára