Vízmérnöki kutatások

1. Vízgazdálkodási problémák témakörben (nem mért vízgyűjtők modellezésének kutatása Magyarországon).  

  • Vízhozam idősorok, időjárási jellemzők, vízgyűjtő tulajdonságok kapcsolatának vizsgálata, index és statisztikai módszerekkel (regresszió, geostatisztika, Fuzzy módszer alkalmazhatósága). 
  • Numerikus modellezés. Modellépítés kiválasztott célszoftverben. A vízgyűjtő területek hidrológiai működésének modellezése csapadék-lefolyás viszonyban. Modell kiértékelése hibaelemzési módszerek segítségével. 
  • Kis vízgyűjtők hidrológiai és hidraulikai modellezése kisvízi, és villám árvízi esetekre. Hidrológia és hidrodinamikai modellek kapcsolatai és paraméterezési kérdései. Modell orientált hidrodinamikai vizsgálatok, paraméterérzékenységek vizsgálata. Villámárvíz és kisvíz hidrodinamikai hidrodinamikai szimulációinak módszertani kérdései.
  • Modellek segítségével klímaváltozás hatásának vizsgálata a kiválasztott régióban. Klímaváltozás hatásának vizsgálata a lefolyási tényezőre, minimum és maximum vízhozamokra, és éves vízhozam eloszlásra. 
  • Vízgazdálkodási problémák döntéstámogató rendszerének kidolgozása

2. Telítetlen talajok vízháztartási görbéinek mérési módszereinek leírása, mérési adatok kiértékelése. Telítetlen talajok vízmozgásának hatása különböző építőmérnöki műtárgyakra (vasutak, gátak), valamint löszfalak stabilitására.

3. Karsztforrások vízmozgásának leírása, statisztikai módszerekkel. Források vízhozamának változása klímaváltozás hatására. 

KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI ÉS
VÍZMÉRNÖKI TANSZÉK

Közlekedésépítési és Vízmérnöki Tanszék Eseménynaptára

Szenátusi Ülés 2021. május 31. 14:00 - 16:00
Nyári záróvizsga időszak kezdete 2021. június 23. - 2021. július 2.
Vizsgaidőszak vége 2021. június 26.
Szenátusi Ülés 2021. június 28. 14:00 - 16:00