Az útügyi technológiai szakmérnöki képzésen megvédett szakdolgozatok

 


Az útügyi technológiai szakmérnöki képzésen megvédett szakdolgozatok, 2018. január

Név Diplomamunka címe Belső konzulens Külső konzulens Bíráló
Fullár András A 2013. márciusi rendkívüli téli időjárás Zala megyében Nagy Richárd   Fadgyas Csaba, Magyar Közút Nzrt., Zala Megyei Igazgatóság
Molnár Gergely Pályaszerkezet hagyományos és NOVACOL technológiával dr. Füleki Péter   dr. Vinczéné Görgényi Ágnes, Colas Hungária Zrt.

 


Az útügyi technológiai szakmérnöki képzésen megvédett szakdolgozatok, 2017. június

Név Diplomamunka címe Belső konzulens Külső konzulens
Ambrus Dávid Parkoló építés és alkalmazott technológiák a BUD T2 terminál előterében létesülő Holiday Hotel kapcsolódó infrastruktúra keretében Nagy Richárd Kovács Attila, Swietelsky Magyarország Kft.  
Bakonyvári Róbert Róbert Remix technológiák tapasztalatai Fejér megyében Dr. Füleki Péter Gyuricza István, Magyar Közút Nonprofi Zrt.  
Balogh Zsófia Az útügyi hatósági engedélyezés sajátosságainak és a 2016-ban életbe lépett Ket. módosítás hatásainak bemutatása két választott eljárás összevetésével Dr. Koren Csaba Köcse László, Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatala  
Bálint Ákos Tamás Dr. Szeged közlekedésének története és a 43. sz. főút átkelési szakaszának téli üzemeltetése Dr. Koren Csaba Hunkó József, Magyar Közút Nonprofi Zrt.  
Gortva Tamás Győr, 1 sz. főút Szent István úti szakaszán működő összehangolt jelzőlámpás csomópont működésének felülvizsgálata és optimalizálása. Dr. Miletics Dániel Fátay Tamás, Magyar Közút Nonprofi Zrt.  
Grezsa Gyula A 47-es főút két szakaszának 11,5 tonnás rekonstrukciója eu-s projekt megvalósításának elemzése és értékelése Dr. Füleki Péter Gajzer András, Magyar Közút Nonprofi Zrt.  
Halász Anikó Székesfehérvár - Sóstó Rehabilitációs program Közúti elérhetőség fejlesztése Dr. Koren Csaba Nagy Zsolt, Székesfehérvári MJV Polgármesteri Hivatal  
Ihász Oszkár András A fővárosi utak kezelése és üzemeltetése a metropoliszi közműhálózat figyelembe vételével Dr. Tóth Csaba Csapláros János, Budapest Közút Zrt.  
Kelemen Erzsébet Réka A klímaváltozás okán kialakuló extrém intenzitású nyári csapadék károkozó hatásai az útburkolatokra, és azok környezetére Dr. Koch Róbert Csapláros János, Budapest Közút Zrt.  
Kerekes Marianna Útburkolat meghibásodási problémák (elemzés, konkrét esetek) megoldási javaslatok Dr. Füleki Péter Gyalus Gyula, LEPTONIX Kft.  
Király Sándor Bazaltbeton burkolatok építése a gyulai tengelysúly mérő állomás ki- és belépő oldalán Nagy Richárd Varga Zsolt, Magyar Közút Nonprofi Zrt.  
Kircsi Ákos A Magyar Közút NZrt. nyári útüzemeltetési feladatai, adatok elemzése 2011-2016 Dr. Borsos Attila Kollár Dávid, Magyar Közút Nonprofi Zrt.  
Papp Gergely Bazaltbeton pályaburkolatok javítási tapasztalatai az M31 autópályán Nagy Richárd Balogh Mária, Colas Hungária Zrt.  
Ress Zsuzsanna M1 autópálya 2x3 sávra bővítésének kérdései az alkalmazandó pályaszerkezet vonatkozásában Dr. Füleki Péter Purgel Ferenc Attila, Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.  
Sólyom György Szolgáltatási színvonal emelésének következményei a téli útüzemeltetés során a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Gyöngyösi mérnökségének területén Nagy Richárd Rapcsák Róbert, Magyar Közút Nonprofi Zrt.  
Szabó Márton Kőboltozatos hidak Heves megyében. Jellegzetességek, meghibásodások és azok javítás technológiái Lublóy László Rajna József, Magyar Közút Nonprofi Zrt.  
Tangl Éva Melinda Közúthálózat üzemeltetésének és fenntartásának sajátosságai Magyarországon és Ausztriában Dr. Koren Csaba Józsa Miklós, Magyar Közút Nonprofi Zrt.  
Varga Bálint Veszprém megye emelt sebességű főutjainak baleseti elemzése Dr. Miletics Dániel Danyi József, Magyar Közút Nonprofi Zrt.  
Varga Viktor Áruház közlekedési és parkolási igényeinek kiszolgálása Dr. Miletics Dániel Vágási Tibor, V-ÚTI Bt.  
Zsíros Róbert Útpálya burkolatok korai hibái, azok okai és javításuk módjai Dr. Koren Csaba Miklósné Jencsik Erzsébet, Colas Út Zrt.  

 


Az útügyi technológiai szakmérnöki képzésen megvédett szakdolgozatok, 2017. január

Név Diplomamunka címe Belső konzulens Külső konzulens Bíráló
Ávár Vivien Brigitta Üvegszál hatása az aszfaltkeverékek mechanikai paramétereire Dr. Füleki Péter Károly Róbert, TPA HU Kft. Berecz Pál, Colas Hungária Zrt.
Rajcsányi Ferenc VALORCOL technológia magyarországi alkalmazhatóságának vizsgálata Dr. Füleki Péter Dr. Vinczéné Görgényi Ágnes, Colas Hungária Zrt. Király Ákos, TPA HU Kft.
Szilágyi Zsuzsa Magyarországon alkalmazott hídépítési betonok fagy- és olvasztósó állósága Dr. Lublóy László Lukács Szabolcs, Magyar Közút Nonprofit Zrt. Kolozsi Gyula, VIA-PONTIS Kft.
Zsigmond József János IRI mérések az országos közutakon. Elvárások és teljesíthetőség. Dr. Tóth Csaba Szarka István, Magyar Közút Nonprofit Zrt. Soós Zoltán, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

 


Az útügyi technológiai szakmérnöki képzésen megvédett szakdolgozatok, 2016. június

Név Diplomamunka címe Belső konzulens Külső konzulens
Arató András Kiselemes burkolatok alkalmazása az útépítésben, a járdától a repülőtérig Dr. Tóth Csaba Tárczy László, FŐMTERV Zrt.
Bajusz Attila Útpálya burkolatok hibái, hibák kialakulásának okai, javítási technológiáik Dr. Tóth Csaba Csapláros János
Baranyi Viola A 441. sz. másodrendű főút 18+480-24+428 km szelvények közötti szakaszának felújítása Dr. Koren Csaba Treffler Gyöngyi, Magyar Közút NZrt. Pest megye
Csorba Gergely Budapesti buszmegállók rekonstrukciójának felülvizsgálata Dr. Tóth Csaba Béki Gergő, Budapest Közút Zrt.
Gajzer András A 4415 j. Hódmezővásárhely - Földeák - Makó ök. Út három felújított szakaszának elemzése a kivitelezett technológia függvényében Dr. Füleki Péter Kelemen Károly, FLAVUS Mérnökiroda Kft.
Garabuczi Zita Csilla Mésszel stabilizált földmű alkalmazásának tapasztalatai, a 4. sz. fkl. út nyomvonal korrekciója kapcsán, a 212+850-216+455 km.sz. közötti szakaszon Dr. Koch Edina Roszik Gábor, Colas Hungária Zrt.
Hubai Sándor A 4628. j. Tiszaföldvár-mezőtúri ök. Út 2+655-27+863 km szelv. Közötti szakasz felújításának tervezése Dr. Füleki Péter Zsigmond Attila, Magyar Közút NZrt.
Izsák Judit Budapesti 4-es számút metróvonal I. szakasz, Kapcsolódó beruházásként épülő P+R parkolók pályaszerkezeteinek kialakítása Dr. Tóth Csaba Kóczán László, Budapest Közút Zrt.
Kollár Dávid Pécs város országos közútjainak téli üzemeltetése, problémák ismertetése, annak fejlesztési lehetőségei Dr. Tóth Csaba Varga Zoltán, Magyar Közút NZrt.
Kovács Ákos Közúti vasbeton szerkezetű hidak fenntartása Dr. Lublóy László Körmendi Tibor, Euroaszfalt Kft.
Kovács Péter Attila PPP projektek a közlekedési infrastruktúra-fejlesztésben és megítélésük Magyarországon Dr. Scharle Péter Szemeti Gábor, MAK Mecsek Zrt.
Mocsári Tibor Városi utak üzemeltetésének közúti biztonsági feltételei: balesethalmozódási helyek azonosítása GPS koordinátákkal Dr. Koren Csaba Dr. Jankó Domokos, Biztonságkutató Mérnöki Iroda
Nyírő Tamás Nyíltfelszínű szén és kőbányához vezető elkerülő út tanulmánytervének elkészítése Kismányok közelében Dr. Miletics Dániel Orbán László, Magyar Közút NZRt.
Oláh János A Magyar Közút NZrt. Hajdúszoboszlói Mérnökségen a téli útfenntartás technológiák bemutatása és az alkalmazott síkosság mentesítés a téli terv szerint, új technológiák elemzése hatékonyság szempontjából Dr. Tóth Csaba Tassonyi András Zsolt, Magyar Közút NZrt.
Orosz Gyula Az országos közúthálózat relatív baleseti- és sérülési mutatóinak meghatározása forgalmi kategóriák figyelembevételével Dr. Borsos Attila Dr. Jankó Domokos, Biztonságkutató Mérnöki Iroda
Patócs Péter Szeged, 5. számú főút, Győr, 81. számú főút és Győr, ÁRKÁD jelzőlámpás körforgalmának összehasonlítása üzemeltetési és jótállási tapasztalatok alapján Dr. Miletics Dániel Kárász József, Magyar Közút NZrt.
Rapcsák György Az országos közutak téli útüzemeltetési technológiái Dr. Tóth Csaba Barabás Zsolt, Magyar Közút NZrt., Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága
Schlemmer Tamás Kornél Beépített aszfalt összetételének elemzése a felületének csúszóssá válása okán Dr. Tóth Csaba Kettinger Ottó, Magyar Közút NZrt.
Schneider Tibor Zoltán A Somogy megyei úthálózat 4 és 5 számjegyű mellékútjainak 5-7 éves felújítási programja Dr. Füleki Péter Sárdiné Perczel Ágnes, Magyar Közút NZRt.
Szabó Zoltán Lehelné Többletmunkák, pótmunkák elszámolásához készített egységárelemzések vizsgálata Dr. Borsos Attila Zsigmondi András, FORKID Kft.
Szántó Edina Városi utak vízelvezetésének problémái és megoldásai Dr. Bene Katalin Béki Gergő, Budapest Közút Zrt.
Tallósi Zoltán Mart aszfalt visszaadagolással készült gumibitumenes aszfaltkeverékek alkalmazása útépítési projekteken Dr. Füleki Péter Gonda József, Colas Hungária ZRt.
Vajna Gergely 2+1 sávos (kapaszkodósávval kialakított) utak eddigi alkalmazása, felülvizsgálata Veszprém megyében Dr. Miletics Dániel Danyi József, Magyar Közút NZRt.
Veres Szabolcs Téli üzemeltetés technológiai a Magyar Közútnál Heves Megye területén Dr. Tóth Csaba Mikesz Csaba, Magyar Közút NZRt.
Vörös Anita Az úthálózat-védelem új dimenziója a belső schengeni határokon, Zalakomár iker mérőállomásainak bemutatása Dr. Koren Csaba Szerencsi Gábor, Magyar Közút NZrt.

 

KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI ÉS
VÍZMÉRNÖKI TANSZÉK

Közlekedésépítési és Vízmérnöki Tanszék Eseménynaptára

Záróvizsga jelentkezési időszak 2021. november 25. 06:00 - 2021. december 19. 23:55
Elektronikus ZH nap 2021. december 1. 08:00 - 15:00
Hallgatói klubkoncert 2021. december 1.
Vizsgajelentkezés kezdete 2021. december 6. 08:00 - 09:00
Hallgatói klubkoncert 2021. december 8.